Prospectus

nl en

Pathologie

Course
2022-2023

LET OP: het 2e semester is nog niet geroosterd, onderwijsvorm en toetsing zijn nog onder voorbehoud.

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Pathologie omvat de wetenschappelijke studie van ziekten. Dit betreft zowel de structurele als functionele, en tegenwoordig ook, de moleculaire veranderingen die bij ziekten optreden. De pathologie bestudeert oorzaken en mechanismen van ziekten, en houdt zich bezig met de classificatie van ziekten en afwijkingen en de toepassing daarvan in de patiëntenzorg (diagnostiek). In dit blok leren de studenten een aantal basale begrippen uit de algemene pathologie kennen. De onderwerpen die worden behandeld zijn: celpathologie en ontsteking, nierpathologie, kanker en Alzheimer’s dementie.

Deze stof zal worden behandeld tijdens de hoorcolleges en verder worden uitgediept tijdens werkcolleges.

Leerdoelen

 • Het kunnen uitleggen van de belangrijkste ziektemechanismen met voorbeelden en de algemene principes van pathologisch onderzoek. Inzicht in de bijdrage van somatisch-genetische afwijkingen bij het ontstaan van kanker en de toepassing hiervan in ‘personalized medicine’. Kennis van bestaande screeningprogramma’s voor kanker in Nederland.

 • Beter inzicht verkrijgen in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer vooral om de mogelijkheden en potentiële problemen van preventie en therapie te begrijpen.

 • De belangrijkste mechanismen uit kunnen leggen die leiden tot het ontstaan van glomerulaire schade en het herkennen van de bijhorende histologische veranderingen in een microscopisch preparaat. Het kunnen benoemen van de bijhorende klinische verschijnselen en de mogelijke opties voor behandeling.

 • Het kennen van een aantal basisbegrippen en basis processen in de celpathologie, het herkennen ervan in een microscopisch preparaat en het kennen van de voornaamste kenmerken van een acute, chronische of granulomateuze ontstekingsreactie

 • De verschillen uit te leggen tussen goedaardige en kwaadaardige gezwellen; de verspreidingsroutes van kanker in het lichaam te kunnen onderscheiden; uitleg te geven over risicofactoren van kanker; het multistaps genetische evolutie-selectie model voor kanker te kunnen uitleggen; op een basaal niveau de rol van oncogenen en tumorsuppressorgenen bij de ontwikkeling van kanker te kunnen uitleggen.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, literatuurstudie

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen
NB Studenten die reeds een voldoende hebben behaald bij een eerdere tentamengelegenheid mogen het (her)tentamen niet opnieuw maken.

Literatuurlijst

 • Underwood’s Pathology: a Clinical Approach, Simon Cross, Elsevier, 7e druk, 2018, ISBN 978-0-7020-7212-3

 • collegedictaat

 • blokboek

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit vak is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap. Voor dit vak geldt de standaard inschrijftermijn van 14 kalenderdagen vóór de eerste activiteit van het vak.

LET OP NIEUW:

 • inschrijving voor (her)tentamens betreft slechts een vóóraanmelding, **je (her)tentameninschrijving is pas definitief als je deze via My StudyMap hebt bevestigd.

 • ** Inschrijven en bevestigen van deelname aan het (her)tentamen kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de (her)tentamendatum; daarna kun je alleen deelnemen als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

 • NB Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Dr. T. van Wezel (coördinator)
Mw. M. Veelenturf (contactpersoon)

Opmerkingen

Niet van toepassing.