Prospectus

nl en

Bodies in a Social World. Philosophical Perspectives on Gender, Race, Sexuality and Age

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Gender, seksuele oriëntatie, leeftijd en ras beïnvloeden in grote mate onze persoonlijke identiteit en hoe anderen ons zien. Maar hoe precies hierover te denken? Zijn het natuurlijke of materiële factoren, die tegenover cultuur, constructie, het sociale staan? Of is dat een te eenvoudige tegenstelling?

In deze collegereeks onderzoeken we de complexe interacties tussen het lichaam, onze ervaring van het lichaam, en de manier waarop anderen ons lichaam waarnemen en benoemen. Startpunt van ieder college is een casus, roman of kunstwerk die wordt geanalyseerd met behulp van de theorieën en begrippen van denkers uit de (kritische) fenomenologie en in gender, race en ageing studies en biologie.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond, heeft kennis van:

 • filosofische visies op gender, seksuele oriëntatie, leeftijd en ras in de fenomenologie, gender, race en ageing studies en biologie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond, is in staat om:

 • deze filosofische visies te herkennen en te begrijpe;

 • deze visies te analyseren en met elkaar te confronteren dan wel combineren;

 • de bovengenoemde visies toe te passen op casussen;

 • zelf nieuwe voorbeelden aan te dragen die de filosofische theorieën en begrippen ofwel ter discussie stellen ofwel illustreren;

 • te argumenteren, zowel mondeling als schriftelijk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (3 uur per week)

Toetsing en weging

Toetsing

 • Presentatie van een zelf te vinden casus over één van de thema’s in de collegereeks (15% van het eindcijfer).

 • Opdrachten (leesvragen) over de teksten; 6 keer in te leveren (30% van het eindcijfer).

 • Paper van 2500 woorden (55% van het eindcijfer)

Weging

 • Presentatie: 15% van het eindcijfer

 • Opdrachten: 30% van het eindcijfer

 • Paper: 55% van het eindcijfer

Herkansing

De herjkansing bestaat uit een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt het eerder behaalde cijfer voor het paper en bepaalt 55% van het eindcijfer. De behaalde resultaten voor de presentatie en de opdrachten blijven staan en kunnen niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Teksten van onder meer Simone de Beauvoir, Iris Marion Young, Judith Butler, Sara Ahmed, Helen Ngo, Ann Fausto-Sterling. Tevens korte teksten over de casussen.

 • De literatuur wordt voorafgaand aan het college beschikbaar gesteld via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten en inschrijving.

Studeren à la carte: niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

VU-studenten die deze cursus willen willen dienen zich eerst bij de Universiteit Leiden in te schrijven als gaststudent.