Prospectus

nl en

Humane biologie

Course
2022-2023

Toegangseisen

Beschrijving

Het blok richt zich op de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam op een aantal organisatieniveaus: anatomie, embryologie en celbiologie.
Inzicht in de anatomie van het (menselijk) lichaam vormt de basis voor een gedegen benadering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De embryologie/ontwikkelingsbiologie wordt in het blok gebruikt om de bouw van het lichaam en het functioneren ervan inzichtelijk te maken. Tevens vormt het een opstap naar de celbiologie en moleculaire biologie die later aan bod komen tijdens het eerste jaar. Daarmee biedt dit blok een overzicht van de mechanismen die een rol spelen om te komen van gen/molecuul tot organisme, en van vorm tot functie.

Leerdoelen

De student:

  • Toont inzicht in de ruimtelijke bouw van het volwassen lichaam;

  • Toont inzicht in relatie tussen anatomische bouw en functie van organen;

  • Toepassen van ontwikkelingsbiologische principes die leiden tot het ontstaan van een (volwassen) organisme.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (verplicht), responsiecolleges, practica (macroscopie, microscopie en embryologie).

Toetsing en weging

Tentaminering zal plaatsvinden in de vorm van multiple choice vragen (100%). Van practicumonderdelen wordt een schriftelijke verslaglegging verwacht. Aanwezigheid, maar vooral ook actieve participatie, wordt verwacht bij de verplichte practica en werkgroepen.

Literatuurlijst

  • K.L. Moore et al. Clinically Oriented Anatomy.

  • G.C. Schoenwolf et al. Larsen’s Human Embryology.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Prof. Dr. Marco C. de Ruiter

Opmerkingen