Prospectus

nl en

Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek

Course
2022-2023

Toegangseisen

Beschrijving

Empirisch onderzoek is de basis van Biomedische Wetenschappen. Met empirisch onderzoek wordt onderzoek bedoeld waarin een wetenschappelijke vraagstelling wordt beantwoord door middel van (meestal) nieuw verzamelde gegevens. In het blok ‘Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek’ komen zowel de opzet van empirisch onderzoek, als de analyse van de verkregen gegevens aan de orde.

Leerdoelen

  • Toepassen van belangrijkste onderzoeksvormen.

  • Uitrekenen van de meest gebruikte grootheden voor ziekte frequentie en ziekte associatie.

  • Statistisch analyseren onderzoeksgegevens.

  • Visualiseren en analyseren van onderzoeksgegevens met het pakket SPSS of R.

  • Vertalen van conclusies van analyses in klinische kansuitspraken over patiënten.

Rooster

Het onderwijs na 6 februari 2023 raadpleeg je via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, computerpractica, gecombineerde werkgroep/computerpracticum.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen en SPSS/R opdrachten.

Literatuurlijst

  • Petrie, C. Sabin. Medical Statistics at a Glance.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Opmerkingen