Prospectus

nl en

Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting BW

Course
2022-2023

Beschrijving

Studentmentoraat

Gedurende het gehele eerste jaar word je met je mentorgroep begeleid door een ouderejaars student, je studentmentor. Met je werkgroep kom je gedurende ieder onderwijsblok één keer bijeen om terug te blikken op het voorgaande blok en vooruit te kijken naar wat in het nieuwe blok van belang is. Nadruk ligt daarbij op studievaardigheden, studiegedrag en informatie over bv. onderwijs- en tentamenvormen. Je krijgt adviezen en tips van de studentmentor en kunt bij hem/haar terecht met vragen. Ook informeert de studentmentor je onder andere over extra mogelijkheden binnen de opleiding, over onderwijsevaluatie en over bepaalde procedures waar je in het eerste jaar mee te maken krijgt zoals inschrijven voor tentamens en het BSA. In november/december heb je ook een individueel gesprek met je studentmentor. Aan het eind van ieder blok wordt bovendien een bijeenkomst gehouden ter voorbereiding op het tentamen.

Daarnaast houdt de studentmentor ook tussen de bijeenkomsten door contact met de werkgroep en helpt hij/zij je als je tegen problemen aanloopt. In november/december heb je bv. ook een individueel gesprek met je studentmentor. Er worden ook leuke werkgroepuitjes georganiseerd om een goede sfeer in de werkgroep te behouden.

Belangrijkste doelen van het studentmentoraat zijn: sociale binding, verbeteren van studievaardigheden, bevorderen van studiesucces, informeren over extra studiemogelijkheden.

Docentmentoraat

Doel
Naast de studentmentor krijg je ook een docentmentor toegewezen. De docentmentor ondersteunt je tijdens de gehele bachelor bij jouw persoonlijke vorming tot academicus. Dit kan de docentmentor uitstekend want hij/zij is een ervaren biomedisch onderzoeker en docent.

Belangrijkste doelen van het docentmentoraat zijn: introductie in de academische wereld, begeleiding bij het maken van keuzes in en na je studie, verbeteren van studiesucces

Beschrijving
Jaar 1: In het eerste jaar begeleidt de docentmentor je bij de jaaropdracht in de lijn BAST, die je met je mentorgroep (n=15) maakt. Aan het eind van het jaar kom je in een kleiner groepje (n=5) en blik je met je (nieuwe) docentmentor terug op jouw ervaringen en indrukken in het eerste jaar. Ook kijk je alvast vooruit naar het tweede jaar.

Jaar 2: het zwaartepunt van het docentmentoraat ligt in het tweede jaar. De docentmentor ondersteunt je bij het maken van studiekeuzes, verbeteren van studievoortgang en jouw persoonlijke ontwikkeling tot academicus. De docentmentor helpt je te reflecteren op studie- of persoonlijke keuzemomenten.

Jaar 3: het derde jaar is voor een groot deel gevuld door de stage en keuzevakken. Ter voorbereiding op de stage en/of over jouw toekomstperspectief voer je een gesprek met de docentmentor. Uiteraard kun je daarnaast altijd contact opnemen met de docentmentor als je daar behoefte aan hebt.

Onderwijsvorm
Jaar 1:

  • 8 groepsbijeenkomsten met 15 studenten en de docentmentor;

  • 2 individuele gesprekken met de docentmentor;

  • een aantal korte opdrachten die je opneemt in jouw digitaal portfolio

Jaar 2:

  • 3 individuele gesprekken;

  • 1 werkgroep;

  • een aantal korte opdrachten die je opneemt in jouw digitaal portfolio.

Jaar 3:

  • 1 individueel gesprek;

  • een aantal korte opdrachten die je opneemt in jouw digitaal portfolio.

Naast bovenstaande vaste momenten is jouw docentmentor in alle jaren in onderling overleg voor je beschikbaar.De studieadviseur is er vooral voor specifieke persoonlijke ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij problemen met studieplanning, -organisatie of vaardigheden. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden, functiebeperkingen, of topsport van invloed zijn op je studie, kun je bij de studieadviseur terecht. Zij kan dan zorgen voor extra begeleiding, uitleg geven over regels en procedures, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een beperking.
Aan het begin van het jaar zijn er kennismakingsgesprekken met de studieadviseur (individueel). Eventuele zaken die voor jou van belang zijn kun je zo vroeg onder de aandacht brengen. Later in het jaar kun je altijd een afspraak maken met de studieadviseur, als dat gewenst is. Als je studievoortgang achterblijft, zal de studieadviseur zelf contact met je opnemen.
Wij hechten veel waarde aan je privacy en gaan discreet om met persoonlijke informatie. Je gegevens worden nooit, zonder jouw toestemming, aan anderen verstrekt.

Deelname aan de groepsbijeenkomsten, en alle individuele gesprekkenzijn voorwaardelijk voor het behalen van 5 studiepunten voor BAST in jaar 1 en 2 studiepunten voor BAST in jaar 2.

Studieadvies

De studieadviseur is er vooral voor specifieke persoonlijke ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij problemen met studieplanning, -organisatie of vaardigheden. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden, functiebeperkingen, of topsport van invloed zijn op je studie, kun je bij de studieadviseur terecht. Zij kan dan zorgen voor extra begeleiding, uitleg geven over regels en procedures, registratie van eventuele studievertraging, doorverwijzing naar de studentendecanen, -artsen of psychologen en bemiddeling bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een beperking.

Aan het begin van het jaar zijn er kennismakingsgesprekken met de studieadviseur (individueel). Eventuele punten die voor jou van belang zijn kun je zo vroeg onder de aandacht brengen. Later in het jaar kun je altijd een afspraak maken met de studieadviseur, als dat gewenst is. Als je studievoortgang achterblijft, zal de studieadviseur zelf contact met je opnemen.

Wij hechten veel waarde aan je privacy en gaan discreet om met persoonlijke informatie. Je gegevens worden nooit, zonder jouw toestemming, aan anderen verstrekt.

Voorlichting

In aanvulling op voorlichting die onderdeel uitmaakt van het mentoraat of van sommige onderwijsblokken of -lijnen zijn er in het eerste jaar een aantal afzonderlijke plenaire voorlichtingen geprogrammeerd. Deze zijn bedoeld zijn om je verder te informeren over bepaalde zaken binnen de opleiding, of je te helpen bij het maken van keuzes.

Tijdens het begin van de opleiding krijg je veel informatie over allerlei praktische zaken, zoals over hoe je je aanmeld voor tentamens en werkgroepen, over de digitale leeromgeving, maar ook over zaken als bv. het Bindend Studieadvies en nog veel meer. Later in het eerste jaar volgen voorlichting over extra uitdagingen in de opleiding (o.a Honours College en de uitwisseling met Zweden in het tweede jaar).

Meer informatie en contact

Meer informatie over studiebegeleiding kun je vinden via het [Studentenportaal] van het LUMC. De studieadviseur is [Mw. B. Hogers.]