Prospectus

nl en

Seminarium presenteren en communiceren

Course
2022-2023

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De studenten geven een voordracht, schrijven een artikel en wonen de voordrachten van medestudenten bij.

Leerdoelen

De studenten leren:

  • hoe ze een wetenschappelijk wiskundige voordracht moeten voorbereiden en geven

  • hoe ze een wetenschappelijk wiskundig artikel moeten schrijven

Rooster

Het rooster voor het vak is te vinden op MyTimeTable.

Onderwijsvorm

De werkvorm die wordt gebruikt is een combinatie van 3 praktische oefeningen:

  • het geven van een voordracht

  • het schrijven van een artikel

  • het bijwonen en mee-nabespreken van de voordrachten van medestudenten

SPC vindt gedurende een volledig studiejaar plaats.

Toetsing en weging

Toetsing vindt plaats middels 3 praktische oefeningen:

  • Voordracht: cijfer, geen minimum vereist voor het behalen van het vak, geen herkansing

  • Artikel: cijfer, geen minimum vereist voor het behalen van het vak, geen herkansing

  • Aanwezigheid: voldoende/onvoldoende, voldoende vereist voor het behalen van het vak

Eindcijfer (onder voorwaarde 'voldoende' voor aanwezigheid): het afgeronde gemiddelde van de cijfers voor voordracht en artikel, minimaal 6 als eindcijfer om het vak te halen.

Literatuurlijst

geen

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

vie email