Prospectus

nl en

Projectieve meetkunde

Course
2022-2023

Toegangseisen

Lineaire Algebra 1: niet formeel 'verplicht', maar vrijwel onmisbaar om het vak te kunnen volgen.

Beschrijving

Bij Projectieve Meetkunde wordt de meetkunde van projectieve ruimtes bestudeerd waaronder: intersectiegedrag, dualiteit, klassieke stellingen, de meetkunde van kwadrieken en in het bijzonder de Grassmann-variëteit G(2,4).

Leerdoelen

Inzicht in de meetkunde van projectieve ruimtes en kwadrieken in het bijzonder.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroep en opgaven om thuis uit te werken.

Toetsing en weging

Toetsing vindt plaats middels een schriftelijk tentamen. Gemaakt huiswerk telt niet mee voor het eindcijfer. Eindcijfer minstens 6 is vereist om het vak te halen.

Literatuurlijst

dictaat

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

per email

Opmerkingen

geen