Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Course
2022-2023

Beschrijving

Sinds het einde van de Tweede Wereld Oorlog spelen internationale organisaties een belangrijke rol in de internationale politiek. Op welke manier hebben internationale organisaties de internationale politiek vormgegeven? Zijn zij slechts de dienaren van machtige staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? Wat zijn internationale organisaties eigenlijk en hoe werken ze? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende intergouvernementele organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de toenemende spanningen op het wereldtoneel en wat dit betekent voor het functioneren van internationale organisaties. Theoretische inzichten over internationale organisaties worden door middel van concrete onderwerpen, zoals de oorlog in Oekraïne, VN-vredesmissies, de vorming van het buitenlandbeleid van de EU en de rol van het IMF en de Wereldbank in het bestrijden van financiële crises en armoede, uitgelegd.

Leerdoelen

Doel 1: Het verkrijgen van kennis en inzicht in de theorie en praktijk van internationale organisaties in de internationale politiek.
Doel 2: Het kunnen reproduceren van politicologische kennis, in het bijzonder op het gebied van internationale organisaties.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

Hurd, Ian. (2021) International Organizations. Politics, Law, Practice. Cambridge: Cambridge University Press (4th edition)
Diverse artikelen (bekend te maken via de syllabus en/of Brightspace)

Toetsing

Schriftelijke toetsing, 100% Multiple Choice.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie 'Praktische Informatie'.

Rooster - vakken en tentamens

Zie 'MyTimetable'