Prospectus

nl en

Uitgeven Anno Nu

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is achtentwintig (28), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In deze collegereeks komt de huidige praktijk van het algemene boekenvak in Nederland aan de orde. We bespreken hoe boekhandels en uitgevers in samenwerking en relatie met andere stakeholders het boek produceren en distribueren en het lezen ervan bevorderen. Via de combinatie van wetenschappelijke en professionele literatuur maken studenten kennis met de stand van zaken en uitdagingen voor het boekenvak; studenten verwerken de stof in een serie thematische, korte schrijfopdrachten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: concepten en definities van uitgeven; marketing en sales, leesbevordering en cultuurbeleid, en de introductie van digitale boekvormen.

Leerdoelen

Studenten:

  • Verwerven kennis van de actuele boekhandels- en uitgeverijpraktijk in Nederland;

  • Verwerven kennis over de partijen die betrokken zijn in de Nederlandse ‘wereld van het boek’;

  • Krijgen inzicht in de conceptuele rol van het boek in de moderne maatschappij;

  • Leren omgaan met professionele terminologie in secundaire literatuur;

  • Verwerken hun kennis en inzicht aantoonbaar in geschreven praktijkopdrachten;

  • Scherpen hun schrijf- en redactievaardigheden aan middels peer-feedback

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Na afloop van elk college schrijven studenten een korte paper, acht in totaal. Daarnaast is een vereiste dat studenten minstens driemaal gedurende de cursus actief bijdragen aan Discussies op Brightspace.

Weging

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddeld van de acht deelcijfers. Dit cijfer wordt vrijgegeven wanneer drie discussiebijdragen van voldoende kwaliteit zijn geleverd.

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt kort voor aanvang van de cursus vastgesteld uit zeer actueel materiaal uit vak en wetenschap. Dit is vrijelijk beschikbaar; de docent post links via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.