Prospectus

nl en

Audiovisuele journalistiek

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met een minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Bij het vak Audiovisuele Journalistiek wordt het perspectief van de journalist, de maker, gekozen. Studenten moeten inzicht krijgen in de afwegingen (keuzes) die journalisten en redacties dagelijks maken: Aan welk nieuws, aan welke kwesties, moet er aandacht besteed worden en, vooral, hoe kunnen deze verhalen het best worden verteld?

Het vak heeft een stevige praktische component. Vanuit het idee dat je de werking van het medium het beste leert kennen door er zelf mee aan de slag te gaan moeten studenten tijdens de cursus een flink aantal audiovisuele producties maken. Bij het maken van de opdrachten (soms alleen audio, meestal beeld en geluid) in verschillende genres (van nieuwsitem tot mini-documentaire) ligt steeds de nadruk op een aspect van het vak. De ene keer gaat het vooral om de journalistieke aanpak, een andere keer draait het om storytelling of ligt de focus bijvoorbeeld op filmische vormgeving.

Naast het college hebben studenten regelmatig een bijeenkomst waarin ze met de docent en hun medestudenten hun gemaakte producties bespreken. Studenten mogen na zo’n bijeenkomst hun productie aanpassen.

Naast het zelf maken van producties is er aandacht voor het werk van ‘professionals’, de focus ligt daarbij op de documentaire. De documentaire is het genre binnen de audiovisuele journalistiek waar de maker de meeste vrijheid heeft, qua onderwerp, qua aanpak en wat betreft de vormgeving. Als voorbereiding op een aantal van de colleges bekijken studenten steeds een documentaire en schrijven over die film, aan de hand van een paar vragen, een korte analyse. Daarbij is er steeds aandacht voor de wijze waarop de maker en zijn/haar film staan tussen de werkelijkheid en de kijker. Welke keuzes heeft de regisseur gemaakt? En, hoe beïnvloeden die de blik van de kijker? De schrijfopdracht is het schrijven van een recensie van een opgegeven documentaire.

Van studenten wordt verwacht dat ze, in ieder geval voor de duur van de cursus, op de hoogte zijn van de actualiteit.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De specifieke kwaliteiten van audio en video ten op zichte van teksten als medium om een journalistiek verhaal te vertellen.

 • De verschillende journalistieke audiovisuele genres.

 • De verantwoordelijkheden van een audiovisueel journalist jegens bronnen en degenen die in de productie 'figureren' en jegens het publiek.

 • De afwegingen die redacties van nieuws-, en actualiteitenrubrieken maken.

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het produceren, opnemen en monteren van audiovisuele producties.

 • Het reflecteren over de wijze waarop een specifieke audiovisuele productie, een rubriek of de audiovisuele journalistiek als geheel omgaat met een bepaald nieuwsfeit.

 • Het beargumenteerd maken van journalistieke keuzes betreffende onderwerp en aanpak van audiovisuele items.

 • Het interviewen voor audiovisuele producties en het schrijven van voice-overs.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Audiovisuele producties

 • Schrijfopdrachten

Weging

 • Audiovisuele producties (70%)

 • Schrijfopdrachten (30%)

Elk van de audiovisuele producties moet met een voldoende worden beoordeeld.

Herkansing

Studenten kunnen een productie die als onvoldoende is beoordeeld herkansen. De docenten bepalen of dat kan door door de productie aan te passen of dat er een nieuw onderwerp moet worden gekozen.

Inzage en nabespreking

De audiovisuele producties worden op verschillende wijzen besproken. Soms individueel, soms in kleine groepen een enkele maal in het college met de gehele groep.

Literatuur

Zal z.s.m. bekend gemaakt worden

Aanmelden

Studenten van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media kunnen hun voorkeur voor dit verdiepingsvak kenbaar maken. In de loop van het eerste semester ontvang je hierover een mail van de studiecoördinator JNM.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal