Prospectus

nl en

Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die graag Latijn wil leren, maar geen eindexamen Latijn heeft gedaan.

Heeft u wel een gymnasiumdiploma, dan is Latijn voor iedereen: hoogtepunten uit de Latijnse literatuur wellicht interessant.

Beschrijving

Tijdens deze cursus (blok 1 en blok 2, samen 10 EC) leert de student, met behulp van de lesmethode Latinitas van Hans Oranje, de beginselen van het (klassiek) Latijn. Aan het eind van de cursus is de student in staat om, met behulp van een woordenboek en grammatica, eenvoudige authentieke teksten (zoals* De bello Gallico* van Caesar) te begrijpen en te vertalen.

Er zijn twee (werk)colleges per week, die in beginsel allebei moeten worden gevolgd.

Het is ook mogelijk om alleen de eerste helft van de cursus te volgen (blok 1, 5 EC).

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikt de student over:

  • kennis van de elementaire grammatica van het klassiek Latijn;

  • vaardigheid om eenvoudige Latijnse teksten met begrip in het Nederlands te vertalen en vragen over de vorm en inhoud hiervan te beantwoorden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (120 minuten tijdens tentamenweek; weging 80%). Daarnaast is er halverwege ieder blok een schriftelijke tussentoets (45 minuten tijdens college; weging 20%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers.

Herkansing

Wie de tussentoets door ziekte of omstandigheden niet kan maken, moet de tussentoets samen met het tentamen aan het einde van het blok inhalen; de tussentoets kan niet worden herkanst. Wie voor de tussentoets onvoldoende scoort, moet dus proberen dit met een goed cijfer voor het tentamen te compenseren; indien het gewogen eindcijfer van het blok onvoldoende is, dan maakt men het hertentamen. Daarbij vervalt het cijfer van de tussentoets. Het cijfer voor de herkansing is dan tevens het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • H. Oranje (1993 of later), Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, Amsterdam: VU Uitgeverij; ISBN 90-5383-230-0

  • H. Pinkster (ed.) (1998 of later), Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Overig studiemateriaal (oefeningen, vertalingen, etc.) wordt door de docent verstrekt, fysiek of via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.