Prospectus

nl en

Séminaire pratique: Le Français Juridique

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur (minimaal 45 ec van de Propedeuse Franse taal en cultuur behaald).
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel deelnemen mits zij in staat zijn een Franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen. Zij dienen voor eventuele deelname eerst contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Le séminaire de Français juridique est destiné à la fois aux étudiants de droit qui possèdent déjà une bonne connaissance du français (niveau B1+/B2) et aux étudiants de français intéressés par la découverte du système juridique français. Il s’agit donc non seulement d’un cours de langue, mais aussi d’une initiation au droit français.

Leerdoelen

Le séminaire de Français juridique permet aux étudiants de découvrir le système juridique français et le vocabulaire correspondant :

 • Le droit constitutionnel

 • Les institutions nationales et européennes

 • Les juridictions civiles et administratives

 • Les acteurs du droit

 • La notion de responsabilité et les contrats

 • Les relations du travail

 • Les relations entreprises/pouvoirs publics (arbitrage)

 • La cyber sécurité

Chacun des 13 cours constitue un chapitre, pour lequel un document posté sur Brightspace doit être impérativement lu à l’avance. Pendant le cours, de nombreux exercices et des exposés permettent de consolider les connaissances, l’acquisition du vocabulaire et de mettre les notions juridiques en pratique.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Examen écrit: (45%)

 • Exposé (45%)

 • Participation en cours (10%)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Examen écrit (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2021-2022

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.