Prospectus

nl en

Applied Linguistics 1a: Kanji

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Het kennen van het Hiragana schrift en het Katakana schrift (lezen én schrijven) is een vereiste voor het starten met de taalvakken. Om kennis te maken en te oefenen met deze twee schriften kan de oefenmodule van Japanstudies gebruikt worden.

Beschrijving

Bij Inleiding Kanji leren studenten Chinese karakters (kanji) lezen en schrijven en vergaren kennis over de geschiedenis van kanji. Er wordt o.a. aandacht besteed aan: de verschillende componenten van de karakters, de leeswijze en de structuur. Studenten zullen een basiskennis opbouwen van ongeveer 200 kanji. Studenten leren niet alleen over kanji zelf, maar ook over de geschiedenis van kanji en andere systematische basiskennis over kanji.

Leerdoelen

Kanji-introductie:

  • Studenten kunnen 200 kanji en combinaties daarvan lezen en schrijven.

  • Studenten kennen de basiskennis over kanji.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Final Exam(Schriftelijk tentamen) 60%
Participation (Quizzes etc.) 40%

Om voor deze cursus te slagen, moet de student ten minste een 5,5 halen voor het tentamen.

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Alle elementen dienen met een voldoende afgerond te worden om dit vak te behalen (6 of hoger).

Herkansing

De herkansing heeft dezelfde vorm als het schriftelijk tentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Minna no Nihongo Shokyu Kanji I Dai 2-Han Eigoban (Second Edition Kanji I, English Edition, 978-4-88319-683-8).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie VRIESHOF

Opmerkingen

Bij dit vak wordt veel zelfstudie verwacht.