Prospectus

nl en

Russian Language Acquisition 1A

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak kan alleen gevolgd worden in combinatie met Russische grammatica 1A.

Beschrijving

Het vak Russische taalverwerving omvat de onderdelen leesvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Tijdens de colleges worden de dialogen uit het boek gelezen en vertaald. Ook worden de woordenschat en de grammatica uit het boek actief geoefend in spreek-, luister-, lees- en schrijfopdrachten. De cursus bestaat uit 2 lessen van 2 uur per week.

Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges. De voorbereiding bestaat uit het tevoren lezen van teksten, het maken van oefeningen en het leren van woorden.

Let op: voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij voor alle vier de vaardigheden tenminste voldoet aan niveau A1 van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentijdse toets over Paspoort H1-2 (10%)

 • Tussentijdse toets over Paspoort H1-6 (20%)

 • Tussentijdse toets over Paspoort H1-9 (20%)

 • Mondeling examen: dialoog (15%)

 • Eindtoets (35%)

De tussentijdse toetsen, het mondeling examen en de eindtoets kunnen niet afzonderlijk worden ingehaald of herkanst. Een onvoldoende voor een onderdeel kan worden gecompenseerd met een cijfer voor een ander onderdeel van Taalverwerving 1A. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aan het einde van het semester kan alleen het hele vak worden herkanst.

Weging

Zie toetsing

Herkansing

Indien een student aan het einde van het semester een eindcijfer lager dan 6,0 heeft, kan hij het hele vak herkansen. De herkansing weegt 100% en eerder gehaalde cijfers komen te vervallen. De herkansing bestaat uit een mondeling deel (15%) waarin spreken (dialoog) wordt getoetst en uit een schriftelijk deel (85%) waarin lezen, luisteren en schrijven worden getoetst.

Inzage en nabespreking

De nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Louwerse, N. (e.a.). 2019. Paspoort voor Rusland (Pasport v Rossijoe), Deel 1, Tekstboek, ISBN 9789061433491, Amsterdam.

 • Louwerse, N. (e.a.). 2019. Paspoort voor Rusland (Pasport v Rossijoe), Deel 1, Werkboek, ISBN 9789061433507, Amsterdam.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges per semester mogen gemist worden.