Prospectus

nl en

Introduction to Russian Studies

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Rusland, het grootste land in de wereld, heeft een rijke geschiedenis, een gevarieerde bevolking, complexe maatschappelijke verhoudingen, en een omstreden politieke orde. Dit college biedt een brede inleiding tot de Russische politiek en economie. Naast een bespreking van de recente politieke geschiedenis, de huidige politieke verhoudingen, en de economische uitdagingen van het land, wordt onder andere ook ingegaan op geografie en topografie, etnische verscheidenheid, en maatschappelijke kwesties.

Leerdoelen

Het primaire doel van het college is studenten een ‘helicopter view’ te geven van de belangrijkste politieke, economische, en maatschappelijke kwesties in hedendaags Rusland. In een reeks colleges in het tweede en derde jaar van de opleiding zal vervolgens dieper worden ingegaan op de binnenlandse en buitenlandse politiek van Rusland en zijn economie.
Aan het einde van dit college worden studenten geacht in staat te zijn:

 • een reeks belangrijke onderwerpen met betrekking tot de Russische politiek, economie en samenleving te begrijpen en hierover schriftelijk te kunnen rapporteren;

 • wetenschappelijke bronnen te selecteren en te analyseren in het licht van een geformuleerde probleemstelling;

 • een gedegen wetenschappelijk betoog te schrijven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Een schriftelijke opdracht;

 • tentamen over de collegestof.

Weging

 • Schriftelijke opdracht 50%

 • Tentamen 50%

Herkansing

Het tentamen en de schriftelijke opdracht kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Neem contact op met de docent voor inzage in het tentamen.

Literatuurlijst

De literatuur staat vermeld in de studiehandleiding die te raadplegen is via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk)

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.