Prospectus

nl en

Russian Grammar 2

Course
2022-2023

Toegangseisen

Voor deelname aan Russische grammatica 2 moet Russische grammatica 1 (bestaande uit Russische grammatica 1A en Russische grammatica 1B) succesvol zijn afgerond.

Beschrijving

De cursus is gericht op het onder de knie krijgen van de belangrijkste onderdelen van de fonologie, morfologie, semantiek en syntaxis van de Russische grammatica, zoals behandeld in de Russische Basisgrammatica. Studenten bestuderen de stof uitvoerig aan de hand van online beschikbaar gestelde oefeningen. Tijdens de colleges worden struikelblokken besproken en handvatten aangereikt om de Russische grammatica beter te leren beheersen.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

De toetsing wordt gevormd een afsluitend tentamen (100%)
De toetsstof betreft
a) de in het rooster opgegeven hoofdstukken uit Russische Basisgrammatica (zie onder);
b) de collegestof;
c) de oefeningen in Remindo;
d) het op Brightspace ter beschikking gestelde aanvullende (oefen)materiaal.
De toetsing zal plaatsvinden via Remindo.
Onderdeel van het vak zijn oefeningen in Remindo die per week gemaakt worden. Hierbij wordt actieve inzet van de student vereist. Actieve inzet is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan het tentamen.

Herkansing

De toets kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Hendriks, P., Schaeken, J., Stapert, E. (red.), Russische Basisgrammatica. Interne publicatie, Opleiding Russische Studies, Universiteit Leiden, 2019 (3e druk; beschikbaar via Brightspace).

  • Verder aanvullend materiaal, eveneens beschikbaar via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

In deze cursus is actieve deelname vereist. Actieve deelname impliceert dat je aanwezig bent en van tevoren de opgegeven oefeningen maakt.
Het is mogelijk om één keer afwezig te zijn en één keer om de oefeningen niet gemaakt te hebben. In dat geval hoef je je niet af te melden of een reden op te geven voor je afwezigheid of het niet-maken van de oefeningen. Meer dan één afwezigheid en meer dan één keer niet-maken van de oefeningen kan leiden tot uitsluiting van de examinering, en daarmee van de mogelijkheid om de cursus succesvol af te ronden.