Prospectus

nl en

Abroad stay: Art history

Course
2022-2023

Toegangseisen

Propedeuse Russische Studies.

Beschrijving

Dit vak vervangt het Kerncurriculum vak World Art Studies voor de 2e jaars studenten die naar Daugavpils gaan. Het is dus ook een Kerncurriculum vak.
De colleges worden gegeven aan de universiteit van Daugavpils.
Om het cijfer te kunnen verwerken, moeten studenten zich voor het tentamen inschrijven via uSis. Het tentamen wordt in Duagavpils afgelegd, maar de uSisdatum is 01-07-2023.
Studenten die dit onderdeel niet halen, moeten het volgende studiejaar het Kerncurriculum vak Inleiding World Art Studies in Leiden volgen.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over de hoogtepunten in de Russische, Letse, Poolse, Belarussische en Litouwse beeldende kunst en architectuur

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werk/ hoorcollege

  • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

Diverse toetsvormen. Details worden bij aanvang van de cursus verstrekt.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.