Prospectus

nl en

Discourse analysis

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tekstanalyse (‘discourse analysis’) houdt zich bezig met de studie van taaluitingen die uitgaan boven het niveau van één zin. Een verzameling zinnen is op zichzelf nog geen tekst: er moet op z’n minst samenhang tussen de zinnen zijn, dus een tekst heeft structuur, en de spreker/schrijver heeft met de tekst als geheel een bepaald doel. In deze cursus maak je kennis met verschillende theorieën van tekstanalyse en de bijbehorende analyse-methodes. Belangrijke vragen die daarbij aan bod komen, zijn: welke verschillende soorten teksten kun je onderscheiden en wat is de invloed van tekstsoort (genre en medium) op tekststructuur? Hoe wordt door talige en inhoudelijke middelen samenhang (coherentie/cohesie) in een tekst gecreëerd? Hoe kun je door kritische tekstanalyse impliciete vooronderstellingen en vooroordelen van de schrijver op het spoor komen? Hoe kan de samenhang tussen tekst en beeld worden geanalyseerd (multi-modaliteit)? Hoe maak je, met behulp van tekstanalyse, een tekst begrijpelijker, overtuigender of aantrekkelijker?

Leerdoelen

Na het volgen van dit college kun je

  • een overzicht geven van de belangrijkste theoretische benaderingen van teksten en van de verschillen en overeenkomsten tussen de benaderingen;

  • verschillende analyse-methodes toepassen op bestaande teksten;

  • een gemotiveerd oordeel vellen over tekstkwaliteit en concrete adviezen geven om die kwaliteit te verbeteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • tussentijdse opdrachten (20%)

  • tekstanalyse (40%)

  • tekstadvies (40%)

De tekstanalyse en het tekstadvies kunnen herkanst worden, de tussentijdse opdrachten niet.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de twee papers wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de bespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt later aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

For substantive questions, contact the lecturer listed in the right information bar

For questions related to the content of the course, please contact the lecturer, you can find their contact information by clicking on their name in the sidebar.

For questions regarding enrollment please contact the Education Administration Office Reuvensplaats E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

For questions regarding your studyprogress contact the Coordinator of Studies

Opmerkingen

niet van toepassing