Prospectus

nl en

Seminar MA-thesis Dutch Discourse Studies

Course
2022-2023

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Binnen het MA-scriptieseminar Taalbeheersing werken studenten grotendeels zelfstandig, onder begeleiding van een scriptiebegeleider, aan een eigen onderzoek, dat uitmondt in een Masterscriptie van ongeveer 17.000 woorden. De begeleiding bestaat uit een verkenningsgesprek en maximaal 7 begeleidingsmomenten. De begeleiding geldt voor één semester.

Zowel studenten die hun scriptie schrijven in semester 1 als studenten die hun scriptie schrijven in semester 2 schrijven zich in voor het scriptieseminar in MyStudymap. Studenten die hun scriptie schrijven in het tweede semester, nemen bovendien verplicht deel aan de bijeenkomsten van het scriptieseminar in het kader van de begeleiding bij het opzetten, schrijven en afronden van hun scriptie. Voor studenten die hun scriptie in het eerste semester schrijven vinden er geen bijeenkomsten plaats. Zij maken in overleg met hun begeleider een individuele planning en leveren de eindversie van hun scriptie in op de Brightspacepagina van het scriptieseminar.

Leerdoelen

Na afronding van je MA-scriptie kun je:

  • Zelfstandig een helder afgebakende, originele en relevante onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

  • een kritische analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

  • secundaire bronnen gebruiken die bedoeld zijn voor een gevorderd academisch publiek;

  • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

  • Kritisch reflecteren op het eigen onderzoek, mede in relatie tot ander en toekomstig onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding; participatie in MA-scriptieseminar

Toetsing en weging

Toetsing

  • Scriptie (100%)

  • Voor je scriptie dien je minimaal een 5,5 te halen.

Herkansing

Is het cijfer voor de scriptie onvoldoende, dan kan aan het einde van de zomer een herziene versie worden ingeleverd. Is dat cijfer ook onvoldoende, dan moet een nieuwe scriptie worden geschreven met een nieuw onderwerp en nieuwe begeleider.

Literatuurlijst

Niet van toepassing

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.