Prospectus

nl en

Chemie van het Leven

Course
2022-2023

Toegangseisen

Hoorcolleges en practica tijdens Basispracticum 1 zijn op elkaar afgestemd.

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven worden de chemische basisbegrippen (chemische elementen, chemische verbindingen, reacties, mechanismen, interacties), de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. Centraal in het begrijpen van chemische reacties zijn zuur/base reacties. De studenten bestuderen zelfstandig de informatie en opdrachten behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

 • de bouw van atomen en moleculen benoemen en herkennen (Campbell Hfst 2).

 • de structuur en functie van koolwaterstofmoleculen benoemen en herkennen (Campbell Hfst 4).

 • de structuur en functie van biologische macromoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, eiwitten) en lipiden benoemen en herkennen (Campbell Hfst 5.1-5.5).

 • analysetechnieken van biologische macromoleculen benoemen en identificeren (Campbell Hfst 5.6).

 • illustreren, toepassen en rekenen met oplossingen maken, oplossingen verdunnen, en molariteit van oplossingen.

 • illustreren, toepassen en rekenen met pH, zure/base reacties en buffers.

Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en zelfstudie.

Toetsing en weging

Over de colleges Chemie van het Leven en betreffende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

De cijferopbouw:

 • 50% colleges & hoofdstukken uit Campbell

 • 50% chemisch rekenen.

Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,0 worden behaald en zijn individueel te herkansen.

Literatuurlijst

 • Campbell’s Biology,12th edition, Hoofdstukken 1 t/m 5

 • PowerPoint-files van de colleges

 • Document met de achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen (Brightspace en LabBuddy)

Op Brightspace:

 • De powerpoint files van de colleges worden op Brightspace geplaatst.

 • Achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. J. van den Brink
E-mail: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Datum inzage en feedback op het tentamen: nog niet bekend.