Prospectus

nl en

Macro-economie (ESE)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding

 • Nationale Rekeningen

 • Economische Groei

 • Arbeidsmarkt

 • Budgetrestricties

 • Consumptie en Investeringen

 • Geldvraag en Geldaanbod

 • Macro-economisch evenwicht

 • Inflatie

 • Macro-economisch evenwicht met inflatie

 • Financiële markten

 • De wisselkoers

 • Vraagbeleid

 • Budgettair beleid en overheidsschuld

 • Aanbodbeleid

Leerdoelen

 • Theoretisch inzicht verkrijgen in de manier waarop (micro-)economische interacties tussen producenten, consumenten en de overheid leiden tot de macro-economische realiteit;

 • Empirische kennis vergaren van het functioneren van de economie op macro-economisch niveau (voor individuele landen en de wereld als geheel);

 • Analyse uitvoeren van de invloed van overheidspolitiek op de macro-economie.

Rooster

Zie SIN-online van de Erasmus School of Economics voor het meest actuele rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

Toetsing en weging

Verplichte aanwezigheid bij tenminste 70% van de practica (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - voor HBO/WO-schakelstudenten, cursisten en studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald)

 • Tussentoets met open vragen (30%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met meerkeuze vragen (70%)

Brightspace

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuurlijst

 • Burda, M., and C. Wyplosz, Macroeconomics: a European text, 7th edition, Oxford University Press.

Inschrijven

Inschrijven gebeurt in Rotterdam:

Contact

Vakcoördinator ESE: dr. LCG Pozzi. Onderwijscoördinator Informatica

Website

Macro Economie.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.