Prospectus

nl en

Celfysiologie

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De celfysiologie cursus richt zich op de elementaire fysische en (bio-)chemische processen die kenmerkend zijn voor een levende cel. De wetten van thermodynamica die de cellulaire biochemie beheersen en katalyse van biochemische reacties door enzymen worden uitgelegd. De belangrijke rol van actief en passief transport over membranen wordt geïntroduceerd. Hierbij is speciale aandacht voor transport van kleine moleculen en ionen over membranen, inclusief de rol van diffusie en osmose in cellulaire homeostase. De rol van membraanpotentialen en actiepotentialen bij de overdracht van prikkels binnen organismen wordt uitgelicht.
Het tweede deel van de cursus richt zich op de processen die zorgen voor energietoevoer naar cellen, zoals fotosynthese, respiratie en fermentatie. De rol van fotosynthese en kooldioxide fixatie als de basis van het leven wordt behandeld en de belangrijkste metabole routes (glycolyse, citroenzuurcyclus, elektronentransportketen) worden geïntroduceerd. Tot slot worden de toepassingen van dergelijke kennis in nieuwe benaderingen van cellulaire engineering besproken.
In aansluitende werkgroepen en practica (als onderdeel van Basispracticum 2) wordt de leerstof nader toegelicht.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:

  • de thermodynamische principes achter (bio)chemische reacties benoemen.

  • de katalytische en kinetische (Michaelis-Menten) eigenschappen van enzymatische reacties herkennen en uitleggen.

  • de verschillende kenmerken van passieve en actieve transport van moleculen over celmembranen (zoals diffusie/osmose) benoemen en toepassen.

  • de rol van ionentransport (met name bij het genereren van actiepotentialen) kunnen uitleggen en toepassen.

  • de verschillende manieren van energieconservatie van cellen (zoals fotosynthese, respiratie en fermentatie) herkennen en uitleggen.

  • de functies en karakteristieken van fotosynthese en kooldioxide fixatie in plantencellen benoemen.

  • de functies en karakteristieken van ATP generatie via elektronentransportketen in mitochondriën benoemen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, en werkgroepen

Toetsing en weging

Kennis van de bij colleges en werkgroepen behandelde stof wordt door middel van een schriftelijk tentamen getoetst.

Literatuurlijst

  • Campbell’s Biology,12th edition

  • PowerPoint-files van de colleges

  • Inhoud werkgroepen

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. L. Schada von Borzyskowski
Email: L.schada.von.borzyskowski@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Niet van toepassing.