Prospectus

nl en

Moleculaire Genetica 2 voor Bioinformatica

Course
2022-2023

Toegangseisen

Kennis van Moleculaire Genetica 1 (jaar 1) is vereist om aan te kunnen sluiten bij Moleculaire Genetica 2.

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, gewasverbetering en biotechnologie zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire genetica en daarop gebaseerde praktische toepassingen. Bij de cursus Moleculaire genetica 2 (3 EC) wordt vooral nader kennis gemaakt met de mogelijkheden die moleculaire genetica biedt voor het onderzoek aan planten en daarmee ook voor de groene biotechnologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het gebruik van mutanten, complementatie, genetische koppeling, meiotische recombinatie, moleculaire markers, transformatie, DNA overdracht via Agrobacterium, genregulatie, epigenetica, plaatsgerichte mutagenese (o.a. via CRISPR/Cas technologie) en gene targeting.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over moleculaire genetica in bredere zin, maar in het bijzonder bij planten.

Eindtermen:
Studenten hebben voldoende inzicht in moleculaire genetica en bijbehorende technieken om ook zelfstandig een goed beeld te kunnen krijgen van gepubliceerd moleculair genetisch onderzoek.

Rooster

You will find the timetables for all courses and degree programmes of Leiden University in the tool MyTimetable (login). Any teaching activities that you have sucessfully registered for in MyStudymap will automatically be displayed in MyTimetable. Any timetables that you add manually, will be saved and automatically displayed the next time you sign in.

MyTimetable allows you to integrate your timetable with your calendar apps such as Outlook, Google Calendar, Apple Calendar and other calendar apps on your smartphone. Any timetable changes will be automatically synced with your calendar. If you wish, you can also receive an email notification of the change. You can turn notifications on in ‘Settings’ (after login).

For more information, watch the video or go the the 'help-page' in MyTimetable. Pleas note: Joint Degree students Leiden/Delft have to merge their two different timetables into one. This video explains how to do this.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en zelfstudie.

Toetsing en weging

Er is een schriftelijk tentamen. Om te slagen voor de cursus moet voor het tentamen minimaal een 5,5 worden behaald.

Literatuurlijst

Moleculaire Genetica 2:

  • Handleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen (via Blackboard)

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 6e ed.

Inschrijven

From the academic year 2022-2023 on every student has to register for courses with the new enrollment tool MyStudymap. There are two registration periods per year: registration for the fall semester opens in July and registration for the spring semester opens in December. Please see this page for more information.

Please note that it is compulsory to both preregister and confirm your participation for every exam and retake. Not being registered for a course means that you are not allowed to participate in the final exam of the course. Confirming your exam participation is possible until ten days before the exam.
Extensive FAQ on MyStudymap can be found here.

Contact

Coördinator Moleculaire Genetica (MG2 voor biologen): Dr.ir. E.J. van der Zaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.