Prospectus

nl en

Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici

Course
2022-2023

Toegangseisen

Kennis van Moleculaire Genetica 1 en Microbiologie (jaar 1) is vereist om aan te kunnen sluiten bij Moleculaire Genetica en Microbiologie.

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de industriele biotechnologie en medische wetenschap zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire processen in de en daarop gebaseerde praktische toepassingen. De cursus Moleculaire microbiologie (3 EC) gaat dieper in op moleculaire mechanisme en moleculair genetische tools die gebruikt worden in de microbiële biotechnologie.
Moleculaire Microbiologie: Het doel in dit onderdeel is het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. bacteriële en eukaryotische secretie en genregulatie, schimmelgenetica, industriële en microbiële biotechnologie, biocontrole d.m.v. micro-organismen, quorum sensing, biofilms, en het bestrijden van infectieuze schimmels.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over moleculaire genetica bij microben.

Eindtermen:
Studenten hebben voldoende inzicht in microbiele biotechnology en bijbehorende technieken om ook zelfstandig een goed beeld te kunnen krijgen van gepubliceerd moleculair genetisch en microbieel onderzoek.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en zelfstudie.

Toetsing en weging

Er is een schriftelijke tentamen. Om te slagen voor de cursus moet voor het tentamen minstens een 5,5 worden behaald

Literatuurlijst

Moleculaire Microbiologie:

  • Wetenschappelijke artikelen (via Blackboard)

  • Verplicht boek: Madigan et al., Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall International Inc., 14e of 15e editie.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Algemene coördinator: Dr.ir. J. van den Brink

Coördinator Moleculaire Microbiologie: Dr. A.F.J. Ram

Opmerkingen

Niet van toepassing.