Prospectus

nl en

Hesiod: Theogony and Works and Days

Course
2022-2023

Toegangseisen

Het college staat open voor derdejaars studenten GLTC.

Beschrijving

Wie van archaïsch epos houdt, moet Hesiodus kennen. Dit werkcollege behelst een intensieve kennismaking met de twee andere epen uit de tijd van goden en zangers, de Theogonie en Werken en Dagen. Beide gedichten zijn producten van een orale cultuur met een lange traditie, maar verschillen wezenlijk van de heroïsche poëzie van Homerus.

In dit college lezen we in het Grieks een selectie van de beroemdste verhalen uit Hesiodus: de muzenwijding, de geboorte der goden, de opstand van Prometheus, de Titanomachie, de fabel van de havik en de nachtegaal, de mythe van de Vijf Geslachten en nog veel meer.
Na enkele colleges inleiding gaan de studenten zelf aan de slag met deze teksten, die op verschillende manieren worden geanalyseerd: op zichzelf, binnen het epos en in relatie tot de traditie als geheel. Er ligt hierbij nadruk op de laatste ontwikkelingen in de Hesiodus-Forschung.
Tijdens de colleges wordt naast de wetenschappelijke teksteditie van Hesiodus ook gewerkt met moderne commentaren. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van moderne monografieën en artikelen. Enkele belangrijke algemene naslagwerken bij de werken van Hesiodus zijn:

CLAY, J.S. (2003), Hesiod’s Cosmos, Cambridge.
HAMILTON, R. (1989), The Architecture of Hesiodic Poetry, Baltimore.
LAMBERTON, R. (1988), Hesiod, New Haven.
WEST, M.L. (1966), Hesiod: Theogony, Oxford.
WEST, M.L. (1978), Hesiod: Works and Days, Oxford.

Leerdoelen

 • Intensieve kennismaking met vorm en inhoud van Hesiodus’ Theogonie en Werken en Dagen;

 • Vertrouwdheid met het archaïsch epos en de plaats van Hesiodus daarin;

 • Begrijpend lezen en kritisch evalueren van secundaire literatuur;

 • Een helder overzicht krijgen van de wetenschappelijke moderne status rerum van de Hesiodus-wetenschap.

 • Geven en ontvangen van constructieve kritiek op referaten; actieve participatie aan en het (eenmaal) voorzitten van discussies;

 • Analyseren van passages aan de hand van commentaren en secundaire literatuur, en het presenteren van die analyse in een helder en beargumenteerd referaat van ongeveer 30 minuten;

 • Opschrijven van onderzoeksbevindingen in een korte maar heldere en degelijk beargumenteerde research note.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Mondelinge presentatie van ca. 30 min. (25%);

 • Korte wetenschappelijke paper (research note) van ca. 6-8 pp. (40%);

 • Leespensum (schriftelijk tentamen) (25%);

 • Actieve deelname en voorbereiding college (10%).

Het eindcijfer voor het college komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.
Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan de student ofwel het tentamen over het pensum herkansen ofwel een herziene versie van de research note inleveren.

Literatuurlijst

De studenten moeten in het bezit zijn van de tekst van de OCT-editie van Hesiodus’ Theogonie en Werken en Dagen.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap Login | Universiteit Leiden is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen