Prospectus

nl en

NWIB Zomerschool Stedelijk Erfgoed

Course
2022-2023

This information is only available in Dutch.

Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud.

Thema’s: Stedelijk erfgoed in beweging.
Disciplines: Archeologie, Antropologie, Geschiedenis, Rechtsgeleerdheid, politocologie, bestuurskunde, sociologie, planologie.
Vaardigheden: Onderzoeken, presenteren, interviewen, interdisciplinaire samenwerking.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

LET OP: Ben je derdejaars bachelor student en ga je deze zomer afstuderen? Check voor inschrijving bij de onderwijsadministratie van jouw Bachelorstudie wanneer jouw cijfers van de reguliere en honoursvakken in uSis moeten zijn ingevoerd voor jouw afstuderen. Als dit niet conflicteert met de planning van deze honours zomerschool, kun je je hiervoor aanmelden.

Kosten:

Voor de onderzoekperiode in het buitenland komen de reiskosten vanuit Nederland (en retour), de reiskosten op de veldwerklocatie en de kosten voor maaltijden voor eigen rekening. Het NWIB betaalt de overnachtingskosten in de stad. Er zijn geen verdere cursuskosten.

Beschrijving:

We starten in juli met een intensieve week in Utrecht waar je kennis maakt met Europees stedelijk erfgoed en de daarbij horende hedendaagse uitdagingen. Ook maak je kennis met de vertegenwoordigers van de NWIB’s en de docenten en onderzoekers van verschillende universiteiten die zich met dit thema bezighouden. In deze startweek worden de onderzoeksgroepen gevormd en ontwikkelen de deelnemers samen hun onderzoekplannen voor het veldwerk in het buitenland.

In juli of september, afhankelijk van het NWIB waar je terechtkomt, ga je aan de slag met het onderzoeksproject. Je bezoekt erfgoedplaatsen, neemt interviews af en doet verder onderzoek dat resulteert in een paper. Je wordt hierbij gecoacht door een medewerker van het NWIB en op afstand door iemand in Nederland.

In november presenteer je je bevindingen tijdens een slotbijeenkomst in Utrecht.

De zomerschool wordt georganiseerd en gecoördineerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB’s).

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak:

  • heeft de student kennis van Europees stedelijk erfgoed en kan de student de hedendaagse uitdagingen die daarbij horen benoemen;

  • is de student in staat om in multidisciplinair groepsverband een onderzoekplan te ontwikkelen op het gebied van stedelijk erfgoed;

  • is de student in staat om in multidisciplinair groepsverband een onderzoek uit te voeren op het gebied van stedelijk erfgoed;

  • is de student in staat om zijn/haar onderzoeksresultaten te rapporteren in een paper en een presentatie.

Programma en rooster:

TBA

Locatie:
TBA

Literatuurlijst:

Nog niet bekend.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

Toetsing:

  • 33,33% actieve deelname gedurende de startweek en presentatie plan van aanpak;

  • 33,33% actieve deelname gedurende de veldwerkweek in onderzoek;

  • 33,33% actieve deelname gedurende slotbijeenkomst en presentatie en paper onderzoeksresultaten.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Aanmelden:

De aanmeldingsprocedure voor deze summer school wijkt af van de reguliere aanmeldprocedure van de Bachelor Honours Classes, omdat de summer school wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht. Meer informatie over het aanmelden en de deadlines ontvangen Honours College studenten per e-mail van de Honours Academy.
Voor meer informatie kijk op deze website.

Registratie in uSis wordt centraal gedaan.

Contact:
Coördinator Bachelor Honours Classes baclasses@ha.leidenuniv.nl