Prospectus

nl en

Die deutsche Sprache: Fundament I

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen. Alleen voor reguliere studenten.

Beschrijving

Ziel dieses intensiven Seminars ist es, korrekt, frei und flüssig Deutsch sprechen und schreiben zu lernen. Es werden vier Basisfähigkeiten trainiert: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Hierbei wird mit einem Übungsbuch und einer Grammatik gearbeitet; zusätzlich gibt es ein Buch, das beim Üben der Aussprache hilft. Während der Sitzungen wird viel gesprochen und diskutiert. Regelmäßige kleine Tests helfen dabei, den eigenen Fortschritt zu sehen und eventuelle Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.

Leerdoelen

De studenten

 • hebben een stabiele kennis van de Duitse grammatica op B2 niveau

 • beschikken over een woordenschat op B2 niveau

 • beheersen de uitspraak van het Duits op B2 niveau.

Studenten zijn in staat om

 • hun beheersing van het Duits mondeling en schriftelijk onder bewijs te stellen, zowel in voorbereide bijdragen als in spontane interactie

 • de basale structuur van een werkstuk en een mondelinge presentatie op te zetten

 • correcties en feedback op taaluitingen te geven en te ontvangen en ervan te leren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve deelname, tweewekelijkse toetsen (woordenschat en grammatica), zelfstandig werken met oefenmateriaal.

Toetsen (met cijfer): 

 • drie toetsen (getoetste vaardigheden: woordenschat en grammatica)

 • schriftelijk tentamen en mondeling tentamen: presentatie en gesprek (getoetste vaardigheden: schriftelijke en mondelinge productie en interactie)

Weging

 • drie toetsen: 30%

 • schriftelijk tentamen: 40%

 • mondelinge eindtoets: 30%

  Het essay en de mondelinge eindtoets moeten voldoende zijn.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen en de mondelinge deeltoets kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen:

 • Anne, Buscha, Susanne Raven & Szilvia Szita : Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2, Kompakt. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch +CD (2019), Leipzig: Schubert Verlag. Zweite, veränderte Auflage, ISBN: ISBN 978-3-941323-26-1

 • Anne Buscha & Szilvia Szita: B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (2012), Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN-10: 3941323105

Niet verplicht, wel handig (altijd de nieuwste uitgave):

 • Reinke, Kerstin: Einfach Deutsch aussprechen. Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-941323-14-8

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum.

 • Forst, Gabriele (2016), Thematische Woordenschat van het Duits - nieuwe editie. Almere.

Naslagwerken (altijd de nieuwste editie):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.