Prospectus

nl en

Interdisciplinarity: from “FLW” to Anthropology and Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit vak bekijken we hoe hedendaagse kwesties tot uiting komen in literatuur en film. Dit doen we aan de hand van drie thema’s die niet alleen een belangrijke rol spelen binnen de Literatuur- en Filmwetenschap maar ook in actuele maatschappelijke debatten. We lezen theoretische teksten en brengen deze in dialoog met een aantal literaire teksten en films. Daarbij richten wij ons vooral op hoe de verbeelding ons kan helpen nadenken over politieke onderwerpen die ons heden maar ook onze toekomst bepalen. Waarop leggen deze literaire teksten en films de nadruk en op welke manieren doen zij dat? Hoe reflecteren zij op de vraag wat het betekent om te leven in de 21e eeuw? Hoe verhouden ze zich tot de actualiteit?

Ook bevat deze cursus de “LU-talk workshop”, onderdeel van het bredere Wetenschapscommunicatie-traject van de FLW Bachelor. In deze workshop leren studenten om hun onderzoek op een begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek. Van een expert uit de beroepspraktijk krijgen zij een training over het houden van een TED-talk achtige presentatie van vijf minuten. Deze LU-talks worden live opgenomen in een theater en op zowel inhoud als vorm beoordeeld.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

 • heeft de student geoefend met hoe literatuur en film geanalyseerd kunnen worden in relatie tot hedendaagse politieke kwesties

 • heeft de student kennis van een aantal belangrijke thema's die zowel binnen de Literatuur- en Filmwetenschap spelen als in actuele maatschappelijke debatten.

 • heeft de student zich vanuit een interdisciplinaire benadering verdiept in enkele belangrijke hedendaagse begrippen binnen de Literatuur- en Filmwetenschap.

 • heeft de student geleerd om theoretische teksten kritisch en aandachtig te lezen en op een productieve manier toe te passen.

 • is de student in staat om eigen onderzoek op een korte, begrijpelijke en bevlogen manier over te brengen op een breder publiek;

 • heeft de student geleerd om op locatie en voor een camera te presenteren en om op een professionele manier samen te werken met mensen uit de beroepspraktijk;

 • heeft de student geleerd om op een productieve manier feedback te geven op het werk van medestudenten.

 • heeft de student geleerd om op een productieve manier te reflecteren op het persoonlijke leerproces.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Deze cursus bestaat uit interactieve werkcolleges waarin we met elkaar in gesprek gaan op basis van de bestudeerde stof en op basis van het “intellectueel dagboek” dat je wekelijkse bijhoudt in blok 1. Blok 2 bestaat uit de LU Talk workshop, waarin je leert om de stof uit blok 1 te gebruiken als basis voor een presentatie gericht op een breder publiek (wetenschapscommunicatie).

Toetsing en weging

Toetsing

 • Intellectueel dagboek

 • LU-talk workshop

 • Reflectie eJournal

 • Aanwezigheid en participatie

Weging

 • Intellectueel dagboek (50%)

 • LU-talk workshop (50%)

 • Reflectie eJournal (pass/fail)

 • Aanwezigheid en participatie (pass/fail)

Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde van het intellectueel dagboek (50%) en de LU-talk (50%). Voor het intellectueel dagboek en voor de LU-talk dient minimaal een 5,5 behaald te worden.
LET OP: Het voldoen aan de reflecties (pass/fail) en aan de aanwezigheid- en participatieplicht is een voorwaarde om het vak te halen.

Herkansing

De LU-talks kunnen niet herkanst worden. Zo nodig kan een onvoldoende/onvolledig bevonden onderdeel van het intellectueel dagboek herkanst worden, maar daarvoor dient het dagboek wel wekelijks te zijn bijgehouden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De te lezen teksten zullen aan studenten ter beschikking worden gesteld middels een reader of anderzijds

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-