Prospectus

nl en

Leren en cognitie

Course
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Een groot deel van het dagelijks leven van kinderen speelt zich af op school. In het vak Leren en Cognitie nemen we de cognitieve en motivationele processen onder de loep die ten grondslag liggen aan leren op school. Aan de hand van verschillende theorieën over de cognitieve ontwikkeling proberen we een antwoord te geven op vragen als:

  • Waarom zijn sommige vakken zo moeilijk om te leren?

  • Waarom zijn leerlingen vaak niet in staat om de opgedane kennis toe te passen in het dagelijks leven?

  • Hoe komt het dat we zoveel van wat we op school hebben geleerd uiteindelijk weer vergeten?

Het is voor pedagogen belangrijk om een goed begrip te hebben van de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan leren omdat het helpt om het gedrag van kinderen beter te begrijpen en daar op in te kunnen spelen.

Leerdoelen

Deze cursus heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de theoretische achtergrond van leren en de cognitieve ontwikkeling en hen in staat te stellen deze kennis toe te passen op vraagstukken in de schoolcontext.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en wekelijkse werkgroepen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen (70% van het eindcijfer) en een schrijfopdracht (30% van het eindcijfer). Zowel het cijfer voor het tentamen als het cijfer voor de schrijfopdracht moet voldoende zijn (5,5 of hoger). Beide onderdelen kunnen herkanst worden. Voor de herkansing van de schrijfopdracht geldt dat er een volledig nieuwe paper geschreven moet worden over een nieuw onderwerp.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace, onder andere voor cursusmaterialen (naast het tekstboek), en communicatie met docenten en medestudenten.

Literatuur

  • Ormrod, J. E. (2016). Human Learning (7th ed). Pearson Education Limited ISBN: 978-1-292-10438-6 (Global edition).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Neem met vragen contact op met de coördinatoren van het vak: dr. Anne Helder en Drs. H. Post.