Prospectus

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Course
2022-2023

Beschrijving

Gemiddeld heeft één op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Leerkrachten zullen regelmatig te maken krijgen met kinderen in de klas met enige vorm van psychopathologie, zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, of gedragsproblemen. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvinden, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signaleren) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat:

  • De meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen vast te stellen (signaleren), op basis van nieuw verworven kennis over de kenmerken en oorzaken van deze problemen.

  • Te beschrijven hoe de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld.

  • Te beschrijven wat de mogelijkheden zijn om binnen de klascontext om te gaan met de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

De literatuur (een combinatie van een boek en wetenschappelijke artikelen) wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

De coördinatoren van het vak zijn Carlijn Bergwerff en Samantha Vermeulen.