Prospectus

nl en

Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking

Course
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening zijn de grootste werkgever voor afgestudeerde pedagogen in Nederland. Daarmee vormt deze cursus een mooie oriëntatie op de toekomst van de meeste toekomstige pedagogen. Deze cursus gaat over de wijze waarop in Nederland de zorg voor jeugd is georganiseerd, over de kwaliteit daarvan en over wensen en mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat over organisatie, beleid, regelgeving en welke consequenties deze hebben voor kinderen, jongeren en gezinnen die bij jeugdzorg hulp komen halen of hulp krijgen aangeboden. Maar ook over de consequenties voor werknemers binnen de jeugdzorg. Tevens gaat de cursus in op een aantal specifieke vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je kennis over:

 • Belangrijke historische ontwikkelingen omtrent het Nederlandse jeugdzorgstelsel;

 • De vormgeving van het huidige jeugdzorgstelsel, met bijbehorend beleid en wet- en regelgeving;

 • De vormgeving van de volgende specifieke onderdelen binnen het huidige jeugdzorgstelsel, met bijbehorend beleid en wet- en regelgeving:
  o Jeugdbescherming
  o Pleegzorg
  o Residentiële jeugdhulp
  o Justitiële jeugdzorg
  o Jeugdzorg voor 18+;

 • De werking van (interventies binnen) deze onderdelen van het jeugdzorgstelsel;

 • Relevante wet- en regelgeving voor pedagogen die werken in de jeugdzorg.

Tevens kun je gerichte implementatieadviezen formuleren voor hulpaanbieders binnen de jeugdzorg.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC tentamen. Het cijfer dat wordt behaald is tevens het eindcijfer voor het onderdeel.
Daarnaast maak je een opdracht. Deze opdracht dient met een voldoende afgerond te zijn om het vak succesvol af te ronden.

Brightspace

Voor deze cursus wordt een Brightspace pagina ingericht. Studenten kunnen via Brightspace met elkaar communiceren.

Literatuur

De literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator van dit vak is dr. Sabine van der Asdonk.