Prospectus

nl en

Onderwijs ontwerpen

Course
2022-2023

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met het vakgebied instructional design, oftewel onderwijskundig ontwerp, dat zich bezighoudt met de vraag hoe kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aangeleerd kunnen worden. Daarbij gaat het niet alleen om instructie in de zin van “uitleg door een docent”, maar om de hele leeromgeving inclusief bijvoorbeeld lesmaterialen en oefenmogelijkheden. Een centrale overweging daarbij is hoe wetenschappelijke kennis over hoe mensen leren vertaald kan worden naar een onderwijsontwerp.

In deze cursus maak je kennis met de basisprincipes van instructional design, en leer je deze ook toepassen bij het ontwerpen van onderwijs. Daarnaast leer je over verschillende principes, theorieën en debatten die op dit moment in de onderwijswetenschappen worden gevoerd, zodat je jouw ontwerpkeuzes kunt onderbouwen met wetenschappelijke inzichten.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus hebben gevolgd:
1. Hebben kennisgemaakt met het vakgebied instructional design en met diverse aanpakken voor onderwijskundig ontwerp
2. Kunnen de belangrijkste fasen en overwegingen in het onderwijskundig ontwerpproces uitleggen
3. Kunnen deze ontwerpfasen en -overwegingen toepassen bij het ontwerpen van onderwijs
4. Kunnen diverse theorieën en principes over leren en instructie herkennen in en gebruiken bij het analyseren en evalueren van onderwijsontwerpen en praktische onderwijssituaties
5. Kunnen gemaakte keuzes in een bepaalde ontwerpsituatie verantwoorden met verwijzing naar relevante theorieën en principes over leren en instructie.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (met verplichte deelname) en zelfstudie. Met goede reden mag maximaal één werkgroep worden gemist; je maakt dan in overleg met de docent en met je groepsgenoten afspraken om het gemiste werk in te halen.

Toetsing

  • Individuele schriftelijke opdrachten (telt mee voor 50%);

  • Groepsgewijze ontwerpopdracht, inclusief individuele bijdrage aan het groepsproduct en -proces (telt mee voor 50%).

Elk van deze twee onderdelen dient met een voldoende (minimaal 5,5) te zijn beoordeeld om het cijfer te laten gelden. Alleen wanneer één van deze twee deelcijfers onvoldoende is, kan en moet het betreffende onderdeel worden herkanst om het vak binnen hetzelfde collegejaar succesvol af te sluiten. Voor een herkansing kan maximaal een 7.0 worden behaald. Voldoende deelcijfers blijven geldig in een volgend collegejaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • De Bruyckere, P. (2017). Klaskit: tools voor topleraren. Culemborg: AnderZ.
    Zorg ervoor dat je dit boek bij aanvang van de cursus in je bezit hebt, want je hebt het direct nodig.

  • Aanvullende materialen, zoals artikelen en websites, worden via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

NB: omdat dit vak geen tentamen heeft hoef je je niet in My Studymap in te schrijven voor een tentamen (wel voor het onderwijs).

Contact

De coördinator van het vak is dr. Emilie Prast