Prospectus

nl en

Orthopedagogiek: theorieën en modellen

Course
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

(Ortho)pedagogen zijn gericht op het verbeteren van de mogelijkheden om ontwikkelingsbelemmeringen bij kinderen op te lossen en de levenskwaliteit van kinderen en hun opvoeders te verbeteren. Hiervoor moeten pedagogen achterhalen welke hulpbehoefte bestaat bij cliënten. Ze dienen vervolgens na te gaan welke interventies beschikbaar zijn en hoe deze effectief gebruikt kunnen worden. Ook het ontwikkelen en valideren van diagnostiek, interventies en implementatiemodellen of -strategieën horen daarbij. Pedagogen dragen direct en indirect bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het kiezen om in te grijpen in de ontwikkeling van kinderen, conform protocollen en regels van organisaties, brengt soms risico’s met zich mee. Het alternatief, niet handelen, brengt echter ook risico’s met zich mee. Kortom, (ortho)pedagogisch handelen is risicovol. Een professional dient daarom te streven naar verbetering van competenties en oordeelsvorming. Dit besef staat centraal in deze cursus.

In de cursus komen aan de orde:

  • protocollen, routine, en persoonlijke professionaliteit

  • diagnostische modellen en behandelingsmodellen in de pedagogiek

  • de risicovolle aard van het werk van pedagogen

  • het optimaliseren van positieve en terugdringen van negatieve effecten van pedagogisch handelen; mogelijkheden en voorwaarden

  • theorieën die een belangrijke rol spelen in het pedagogisch handelen

Leerdoelen

Tijdens deze cursus worden verschillende opvattingen, theorieën en modellen van orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening behandeld. Bij de theorieën gaat het om de vraag welke rol ze spelen in diagnostiek en hulpverlening of welke functie deze theorieën hebben voor diagnostiek en hulpverlening.

Bij de diagnostiek gaat het om verschillende modellen voor het systematisch verzamelen van informatie over de opvoedingssituatie en het functioneren van kinderen. Ook gaat het om het optimaliseren van de kwaliteit van de informatie die wordt gebruikt in een diagnostisch proces door gebruik en verbetering van die modellen.

Studenten weten na afloop van de cursus welke modellen van diagnostiek worden gebruikt, wat de modellen inhouden en in welke situatie ze worden gebruikt. Ook weten ze hoe ze de kwaliteit van diagnostische processen kunnen beoordelen en verbeteren.
Ze weten na afloop ook dat het verklaren van problemen van opvoeders en kinderen afhankelijk is van verklaringsmodellen waarin specifieke informatie over een kind, opvoeder of opvoedings- en ontwikkelingssituatie wordt gekoppeld aan theoretische kennis over de ontwikkeling van kinderen en hun leefsituatie.

Ze weten verder wat het voordeel is van een systematische, wetenschappelijke benadering en evidence based werken. Studenten leren voor zowel diagnostiek als behandeling wat de functies, voordelen en risico’s zijn van het werken met protocollen in het pedagogische werk.
Tenslotte weten ze aan het eind van de cursus op welke wijze verschillende theoretische oriëntaties tot uiting komen in moderne behandelingen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

MC-tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur (onder voorbehoud van wijzigingen)

  • Witteman, C., Van der Heijden, P., & Claes, L. (2014). Psychodiagnostiek: het onderzoeksproces in de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom.

  • Reader Clinical Child and Adolescent Studies: Concepts, Theories, and Challenges_ (2020-2021).

  • Aanvullende artikelen (worden t.z.t. bekend gemaakt via Brightspace).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator van het vak is dr. S. van Berkel