Prospectus

nl en

Psychopathologie: orthopedagogische aspecten

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak kan als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie en Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

Voortbouwend op de ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorieën en neuropsychologie wordt in het vak Psychopathologie de nadruk gelegd op de integratie van de kennis die de normale ontwikkeling en de afwijkende ontwikkeling van kinderen en jeugdigen betreft. Er wordt ingegaan op welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van stagnaties, belemmeringen of interferenties van de ontwikkeling. Wat zijn de risico- en protectieve factoren, vooral ook vanuit de opvoeding en de omgeving? Er worden verschillende modellen gepresenteerd die het ontstaan van psychopathologie beschrijven. De belangrijkste stoornissen die in de kinderleeftijd en adolescentie ontstaan komen aan de orde.

Leerdoelen

Verdiepend op de reeds opgedane wetenschappelijk kennis van de normale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, kan de student aan het einde van deze cursus beoordelen wanneer er sprake is van stagnaties in de ontwikkeling en emotionele- en gedragsproblemen. De student is in staat de belangrijkste ontwikkelingsinterferenties en stoornissen te herkennen en de betrokkenheid vanuit de biologische aanleg, de omgeving en opvoeding te beschrijven. De student heeft aan het einde van deze cursus begrip van en inzicht in relevante wetenschappelijke kaders die mogelijke verklarende en instandhoudende factoren beschrijven die de normale ontwikkeling kunnen interfereren, om kinderen en jongeren met een veelheid aan mogelijke problemen te kunnen begeleiden en/of ouders te adviseren bij de opvoeding.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Tentamen bestaande uit Multiple Choice vragen en open vragen. Het tentamen zal worden beoordeeld met een cijfer en er is één herkansingsmogelijkheid.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • nog onbekend

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

UITSLUITEND VOOR PRE-MASTER STUDENTEN
Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moeten jullie je zelf inschrijven via uSis (DUS NIET VIA MYSTUDYMAP). Je ontvangt hierover in het najaar van 2022 een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

De coördinator van dit vak is Dr. P.S. Barneveld.