Prospectus

nl en

Zorg voor mensen met functiebeperkingen

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie en neurobiologische achtergronden op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

In dit inleidende vak wordt onder andere ingegaan op:

  • De geschiedenis van de zorg voor mensen met beperkingen en de veranderingen in visie op zorg.

  • De aard en de oorzaken van ernstige ontwikkelingsstoornissen in brede zin.

  • De verschillende functiebeperkingen en de gevolgen voor de ontwikkeling.

  • Stoornissen in de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden.

  • Verschillende visies op en definities voor ernstige ontwikkelingsbeperkingen en handicaps.

  • De betekenis van deze beperkingen voor betrokkenen, ouders en maatschappij.

  • De orthopedagogische ondersteuning voor mensen met een ernstige ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is de student te voorzien van kennis en inzicht in de hierboven genoemde onderwerpen. Bovendien wordt begonnen met het toepassen van de kennis en casuïstiek en wordt verwacht dat nagedacht wordt over de maatschappelijke consequenties.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Tentamen over de literatuur en de collegestof, deels meerkeuze (40 vragen) en deels open vragen (4).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Onder voorbehoud van beschikbaarheid

  • Batshaw, M.L., Roizen, N.J., Lotrecchiano, G.R. (meest recente versie). Children with Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications.

  • Aanvullende literatuur en video’s via Brightspace

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinatoren van het vak zijn mw. dr. Y.M. Dijkxhoorn en Drs. K. Pieterse. In de periode dat het vak gegeven wordt, hebben zij spreekuur aansluitend op het college.