Prospectus

nl en

The World on Paper. Writing and Writing Systems

Course
2022-2023

Toegangseisen

Minstens twee jaar bachelor Duits danwel een goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

In der Linguistik gilt Schrift oft als sekundär: ein künstliches System zur (unvollkommenen) Wiedergabe der natürlichen, gesprochenen Sprache. In diesem Seminar hinterfragen wir das Vorurteil und erkunden wir die spannende Welt der Schrift. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache? Wie beeinflusst Schrift unsere Wahrnehmung von Sprache? Was für Schriftsysteme gibt es? Wie entwickelt man ein Schriftsystem für eine ungeschriebene Sprache, und welche Rolle spielt Schrift beim Erhalt bedrohter Sprachen? Nach welchen Prinzipien werden Rechtschreibregeln aufgestellt? Und was würde passieren, wenn man die Schreibung nicht mehr regulieren und festlegen würde?

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

 • globale kennis van de probleemstellingen, terminologie en methodes van het onderzoeksveld schriftlinguïstiek;

 • globale kennis van schriftsystemen;

 • kritische inzichten met betrekking tot linguïstische eenheden zoals het foneem, het woord of de zin;

 • de vaardigheid om schriftlinguïstische methodes en terminologie toe te passen in mondelinge en schriftelijke reflectie;

 • de vaardigheid om de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk op een adequaat niveau in het Duits weer te geven.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve deelname aan de werkcolleges (5%)

 • Mondelinge presentatie (25%)

 • Korte schriftelijke uitwerking mondelinge presentatie (“abstract”, 1000 woorden) (20%)

 • Werkstuk (4500 woorden) (50%)
  Als het vak voor 5 EC wordt gevolgd, vervalt het werkstuk.

Weging

Zie Toetsing.
Het werkstuk moet voldoende zijn (5,5 of hoger).
Als het vak voor 5 EC gevolgd wordt, moet het abstract voldoende zijn (5,5 of hoger).

Herkansing

Het abstract en het werkstuk kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt tijdens het college ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Geen.