Prospectus

nl en

Cultural history of Mesopotamia

Course
2022-2023

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding in het rijke culturele erfgoed van het oude Mesopotamië. We benaderen dit brede onderwerp vanuit de literatuur die in het spijkerschrift geschreven en overgeleverd is. Zo maken we onder andere kennis met het kleitablet als drager van literatuur in een overwegend orale verteltraditie, met het paleis als opdrachtgever en consument van verhalengoed, met de school als plaats waar literatuur bestudeerd en doorgegeven werd, met het archief en de bibliotheek waar literatuur bewaard werd, en met de vele raakvlakken tussen literatuur, wetenschap, en muziek. Het doel is inzicht te krijgen in de plaats van literatuur in de Mesopotamische wereld. Wie schreef en las literatuur? Met welk doel? Wat betekenen begrippen als "auteur", "lezer", "genre", "canon" e.d. in de context van Mesopotamië?

Leerdoelen

De student verwerft inzicht in de complexe culturele en sociale processen die bepalend waren voor de productie en reproductie van literatuur in Mesopotamië. Zij/hij maakt kennis met begrippenapparaat uit de literatuurstudie en leert dit toe te passen op Mesopotamische letterkunde.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit:

  • (50%) twee korte essays van telkens 2.000 woorden over een onderwerp naar keuze (uit een lijst)

  • (50%) een schriftelijke eindtoets met essayvragen over de collegestof

Beide onderdelen moeten met een voldoende afgerond worden. Bij een onvoldoende voor de essays moet er één nieuw essay (2.000 woorden) gemaakt worden. Bij een onvoldoende voor het schriftelijke tentamen, met dit tentamen herkanst worden.

Inzage en nabespreking
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur wordt bekend gemaakt op Brightspace en zal voor het grootste deel bestaan uit hoofdstukken van het boek The Oxford Handbook of Cuneiform Culture (eds. K. Radner and E. Robson; Oxford 2011).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen