Prospectus

nl en

Littérature et pensée

Course
2022-2023

Toegangseisen

Hoofdvakkers moeten Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docent.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden. Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2022-2023 en niet in studiejaar 2023-2024.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht van de wisselwerking tussen literatuur en filosofie in vroegmoderne periode. Zo komt ondermeer de rol van het Humanisme in het werk van François Rabelais (Gargantua) aan bod, maar ook de relatie tussen het Libertijns denken en het werk van Choderlos de Laclos (Les liaisons dangereuses) wordt behandeld. Naast romans worden essayistische en filosofische sleutelteksten gelezen uit de periode, zoals (fragmenten uit) de werken van Pascal, Montaigne en Rousseau. Je leert zelf literaire en essayistische teksten analyseren aan de hand van argumentatie, rhetorica en narratologie, en je leert mondeling en schriftelijk verslagleggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de belangrijkste romans, genres, en filosofische teksten

 • Deze teksten en genres kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders

 • Deze teksten leren analyseren met behulp van begrippen uit de retorica en de narratologie

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (60%)

 • Practica (40%)
  Voor het schriftelijk tentamen moet tenminste een 5.5 worden behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers:

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (60%)

 • Practica (40%)
  Voor het schriftelijk tentamen moet tenminste een 5.5 worden behaald.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan herkanst worden. Hiervoor moet tenminste een 5.5 behaald worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Rabelais, Gargantua, éd. Mireille Huchon, Folio.

 • Laclos, Les Liaisons dangereuses, Garnier Flammarion.

 • Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, éd. M. Crogiez, Paris: Le Livre de Poche Classique.

 • Voltaire, Candide, Classiques Bordas.

 • Jacqueline Villani, Le roman (Belin, 2004).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.