Prospectus

nl en

Francophonies et littératures francophones

Course
2022-2023

Let op: het vak Francophonies et littératures francophones is een samenvoeging van de alternerende vakken Cultuurkunde III: Francophonies en Littératures francophones. Studenten die al eerder het vak Cultuurkunde III: Francophonies hebben afgerond kunnen voor 5 ec alleen het deel Littératures francophones doen.

 • Francophonies et littératures francophones 10 EC: gebruik studiegidsnummer 5592VFLF

 • Francophonies et littératures francophones 5 EC: gebruik studiegidsnummer 5592VFLF voor het college en gebruik gebruik studiegidsnummer 5592VLF voor het tentamen

Toegangseisen

Niveau de français: B2+/ C1. Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) en Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) gevolgd hebben; andere studenten: toelating via de studiecoördinator.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de francofonie en met literatuur uit alle hoeken van de wereld, aan de hand van vooraanstaande schrijvers/werken uit o.a. Algerije, Congo, Frankrijk, Québec, Senegal, Vietnam. Je komt in aanraking met de levendige debatten over de francofonie en je leert nadenken over dit cultureel lastig te bepalen begrip. Een aantal centrale vraagstukken en terugkerende thema’s zal aan bod komen: Wat betekent ‘f/Francophonie’? Wat is de status van ‘francofoon’ ten opzichte van ‘Frans’? Bestaat er slechts één francofonie? In hoeverre speelt de ideologische en politieke context een rol in de culturele uiting? In welke vormen en talen drukken de artiesten zich uit? Hoe creëren ze een eigen identiteit en esthetiek?

Aan de hand van theorie (concepten, filosofieën en debatten) leer je verschillende vormen van culturele ‘teksten’ (o.a. romans, korte verhalen, films, populaire muziek) te analyseren, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de historische en culturele context en naar discourse analyse en close reading. De rode draad van het college, die door alle gekozen werken heenloopt, is de thematiek van identiteit, geschiedenis en herinnering (o.a. aan de kolonisatie) en de kwestie van de verhouding van de artiesten tot de Franse taal.

In het practicum (1 uur per week) leer je zelf culturele uitingen te analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslag te leggen van je bevindingen. Een excursie naar de African Studie Center Leiden word gepland.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de Francofone wereld en van een aantal representatieve werken (romans, films, liedjes)

 • Overzicht in de belangrijkste wetenschappelijke debatten en begrippen bij de bestudering van de francofonie

 • Artistieke uitingen analyseren (o.a. met behulp van eenvoudige literaire en theoretische begrippen); deze in de gepaste socio-culturele context plaatsen en hun originaliteit toelichten

 • Het identiteitsvraagstuk van de francofonie situeren en beschrijven, hierover debatteren, daarbij gebruik makend van de relevante behandelde begrippen en theorieën

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges (practicum)

 • Excursie

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Midtermtoets: 'Deeltentamen francophonies' met korte open(invul)vragen (blok3) - 30%

 • Endtermtoets: 'Deeltentamen littératures francophones' met korte open(invul)vragen (blok 4) - 30%

 • Schriftelijke en mondelinge opdrachten (Practicum) (40%)
  Het gemiddelde van beide deeltentamens moet minimaal 5,5 zijn

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Alleen een onvoldoende deeltentamen kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

À se procurer:

 • Assia Djebar, L’Amour la fantasia, Poche, 2001

 • Fatou Diome,* Le Ventre de l’Atlantique*, Poche, 2005

 • Youssouf Amine Elalamy, Les Clandestins, Diable Vauvert, 2011

 • Alain Mabanckou, Verre cassé, Poche, 2017

 • Minh Tran Huy, Voyageur malgré lui, Flammarion, 2014

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.