Prospectus

nl en

Basispracticum 1

Course
2022-2023

Toegangseisen

Afstemming met andere vakken in het blok: practica en hoorcolleges van Chemie van het Leven en Moleculaire Genetica 1 zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.

Beschrijving

Tijdens Basispracticum 1 zal je kennismaken met de apparatuur en de basisvaardigheden in het laboratorium (pipetteren, afwegen, steriel werken, buffers en oplossingen maken). De klassieke genetica wordt bestudeerd fenotypische waarnemingen bij maïskolven om te zetten in een genotype m.b.v. statistische analyse. Verder worden een aantal practica besteed aan de basistechnieken van moleculaire biologie. Er wordt een stukje DNA uit een kwal gekloneerd in een vector om een recombinant fluorescerende bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt veel aandacht besteed aan leren bijhouden van een labjournaal, het verwerken van experimentele resultaten en het presenteren op een wetenschappelijk-verantwoorde manier.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student: 

  1. practica zelfstandig voorbereiden door het lezen van de theorie achter het wetenschappelijke experiment en het maken van voorbereidingsvragen.

  2. standaardapparatuur in het laboratorium (zoals vortex, centrifuge, pipetten, incubatoren, pH-meter en spectrofotometer) gebruiken.

  3. basisvaardigheden in het laboratorium (zoals pipetteren, afwegen, steriel werken, buffers en oplossingen maken) uitvoeren.

  4. moleculaire basistechnieken (DNA restrictie, DNA ligatie, DNA gelelektroforese, bacteriële transformatie, en plasmide DNA isolatie) uitvoeren.

  5. chi-kwadraattoets en de kennis van (mendel-)genetica toepassen bij fenotypische en genotypische variaties.

  6. kennis van moleculaire biologie toepassen, bijvoorbeeld bij het kloneren van een heteroloog eiwit in een bacterie.

  7. wetenschappelijke experimenten verwerken door middel van een laboratoriumjournaal.

  8. een concept in de genetica illustreren en presenteren aan de hand van een poster.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practicum: Bij de opzet van het practicum wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid. Begeleiding wordt geboden waar kennis gemaakt wordt met apparatuur zoals micropipetten, balansen, centrifuge en pH-meter. Er wordt getracht daar waar mogelijk uit te gaan van een probleemstelling, waarbij de studenten zoveel mogelijk zelf de basisgegevens moeten verzamelen (Campbell’s Biology, online handleiding, internetbronnen). Met sturing van de assistenten en gerichte vragen/opdrachten uit de handleiding wordt aan een oplossing van het gestelde probleem gewerkt.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorbereiding (20%). De student moet van te voren de achtergrondinformatie lezen. De voorbereiding wordt getoetst aan de hand van vragen en opdrachten voor elk practicum.

Uitvoering (30%). De student moet tijdens het practicum theoretische en praktische opdrachten uitvoeren. De student moet de experimenten uitvoeren met een zelfstandige en actieve werkhouding.

Uitwerking (45%). De student houdt een overzichtelijk, netjes en nauwkeurig labjournaal bij. Het labjournaal bevat voor elk experiment een inleiding (met doel), materiaal en methode, resultaten en discussie (met conclusie).

Communicatie (5%). De student communiceert met zijn medestudenten, practicumassistenten en docenten.

Om het vak succesvol af te ronden is voldoende aanwezigheid noodzakelijk en een eindcijfer hoger dan een 6,0.

Literatuurlijst

Online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

Biology, Campbell, 12th edition

Inschrijven

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Contact

Coördinator: Dr.ir. J. van den Brink Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Brightspace en in LabBuddy.