Prospectus

nl en

Basispracticum 2

Course
2022-2023

Toegangseisen

De practica en de hoorcolleges van Celfysiologie en Microbiologie zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.

Beschrijving

Tijdens het celfysiologisch deel van het practicum wordt gedetailleerd gekeken naar het gebruik van een lichtmicroscoop en worden meercellige eukaryotische organismen bestudeerd. Verder worden fysiologische processen in de eukaryote cel gevolgd door het bestuderen van: omzetting van lactaat door het enzym lactaat dehydrogenase (enzymkinetiek), passieve diffusie van water door membranen (osmose), respons in de bladeren van mimosa (actiepotentialen), en processen rondom de energievoorziening van de cel (fotosynthese).

Tijdens het microbiologisch deel van het practicum wordt aandacht geschonken aan “Veilige Microbiologische Technieken” (VMT). Verschillende micro-organismen worden geïsoleerd, opgehoopt, en gekarakteriseerd aan de hand van morfologische kenmerken en diverse kleuringen. Om de microbiologie in een breder kader te plaatsen wordt aan het eind van de cursus over verschillende microbiologische onderwerpen door de studenten presentaties voorbereid en gegeven.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:

  1. practica zelfstandig voorbereiden door het lezen van de theorie achter het wetenschappelijke experiment en het maken van voorbereidingsvragen.
  2. de binoculaire lichtmicroscoop en de stereomicroscoop gebruiken.
  3. basisvaardigheden in het laboratorium (zoals pipetteren, biochemische assay uitvoeren, steriel werken, en microscoperen) uitvoeren.
  4. microbiële basistechnieken (zoals voedingsbodems maken, enten en reinstrijken op een voedingsbodem, microbiële preparaten maken en Gramkleuring) uitvoeren.
  5. kennis van fysiologische processen in de eukaryote cel toepassen door het bestuderen van enzymkinetiek, osmose, actiepotentialen en fotosynthese.
  6. experimentele data uitwerken en interpreteren, zoals het berekenen van enzymactiviteiten, osmotische potentialen in een grafiek zetten, actiepotentialen demonstreren door observaties bij een Mimosa-plant, en fotosynthetische processen verklaren d.m.v. lichtafhankelijke biochemische omzettingen.
  7. wetenschappelijke experimenten verwerken door middel van een laboratoriumjournaal.
  8. een microbiologisch onderwerp uitwerken en presenteren aan de hand van een dia presentatie.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practicum, werkgroep, presentaties

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorbereiding (20%). De student moet van te voren de achtergrondinformatie lezen. De voorbereiding wordt getoetst aan de hand van vragen en opdrachten voor elk practicum.

Uitvoering (30%). De student moet tijdens het practicum theoretische en praktische opdrachten uitvoeren. De student moet de experimenten uitvoeren met een zelfstandige en actieve werkhouding.

Uitwerking (45%). De student houdt een overzichtelijk, netjes en nauwkeurig labjournaal bij. Het labjournaal bevat voor elk experiment een inleiding (met doel), materiaal en methode, resultaten en discussie (met conclusie).

Communicatie (5%). De student communiceert met zijn medestudenten, practicumassistenten en docenten. De student houdt een wetenschappelijke presentatie over verschillende microbiologische onderwerpen.

Om het vak succesvol af te ronden is voldoende aanwezigheid noodzakelijk en een eindcijfer hoger dan een 6,0.

Literatuurlijst

Online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

Campbell’s Biology, 12th edition

Syllabus Celfysiologie en Microbiologie

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr.ir. J. van den Brink Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Brightspace en in LabBuddy.