Prospectus

nl en

Modeling and simulation

Course
2022-2023

Toegangseisen

Analyse 1, Analyse 2, Gewone differentiaalvergelijkingen, Inleiding Kansrekening, Inleiding Statistiek, Lineaire Algebra 1, Lineaire Algebra 2

Beschrijving

In dit vak wordt een begin gemaakt met het aanleren van de modelleercyclus. Studenten krijgen een probleemstelling aangereikt zoals deze ook uit de praktijk zou kunnen komen. Vervolgens stellen de studenten een wiskundig model op en leveren ze aan de hand daarvan een antwoord op de oorspronkelijke vraag. De studenten moeten uitleggen aan niet-wiskundig publiek wat de resultaten van hun onderzoek zijn

Leerdoelen

  • Het begrijpen en kunnen toepassen van de modelleercyclus;

  • Leren werken in teamverband;

  • Gebruiken van tools als Matlab en R om wiskundig te modelleren en simuleren;

  • Schriftelijke en mondelinge rapportage.

Rooster

Het rooster van het vak is te vinden op MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Studenten werken in groepjes van ca vier aan twee projecten, één binnen de analyse en één binnen de statistiek. Hierbij is begeleiding beschikbaar van tutoren. Verder zijn er enkele hoorcolleges.

Toetsing en weging

Het vak bestaat uit vijf praktische oefeningen: 2 statistiek voordrachten (elk 10%), een verslag voor een statistiek project (30%), een analyse voordracht (10%), een verslag voor een analyse project (40%). Alle vijf zijn niet herkansbaar.

Literatuurlijst

Wordt later bekendgemaakt.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

Dr. V. Rottschäfer: vivi[at]math.leidenuniv.nl
Prof.Dr. M. Fiocco: m.fiocco[at]math.leidenuniv.nl