Prospectus

nl en

Advanced Topics in Operations Research (BM)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Aangezien je zelf kan kiezen welke onderwerpen je doet, wisselt dit per student. Op de site van het vak is een overzicht te vinden wat de voorkennis per hoofdstuk is, maar denk voornamelijk aan de andere besliskundevakken, dus Combinatoriek en Optimalisering, Discrete Besliskunde en Stochastische Besliskunde

Beschrijving

In dit vak komen verscheidene onderwerpen aan bod. Deels biedt het een verdieping op eerder opgedane kennis, en deels biedt het nieuwe onderwerpen om kennis mee te maken. Sommige onderwerpen zijn toepasbaar in het bedrijfsleven en geven manieren om optimale oplossingen te vinden voor specifieke problemen, andere onderwerpen zijn meer van theoretische aard. Onderwerpen die je onder andere kan doen zijn:

  • Onderwerpen in de Grafentheorie, waaronder matrixrepresentaties, vlakke en duale grafen, kleurproblemen, gewogen en ongewogen koppelingen in bipartiete en niet-bipartiete grafen, bomen.

  • Netwerkoptimalisering.

  • Matroïden, een algemene theorie over het begrip onafhankelijkheid.

  • Voorraadtheorie en algemene beslissingstheorie waarbij beslissingen moeten worden gemaakt terwijl je te maken hebt met stochastische omstandigheden.

  • Knapzakprobleem.

  • Betrouwbaarheidstheorie, waarbij je te maken hebt met systemen met componenten die kunnen uitvallen, en je wil dat je systeem blijft functioneren.

  • Lineaire optimalisering en speciale oplossingsmethoden hierbij.

  • Niet-lineaire optimalisering.

Leerdoelen

Verdieping in de modellen van de mathematische besliskunde.

Rooster

Het vak staat niet geroosterd, omdat dit vak zelfstudie is.

Onderwijsvorm

Het is een zelfstudievak. Je mag zelf, in overleg met de docent, kiezen welke hoofdstukken je interessant vindt en daarvan op eigen gelegenheid de opgaven maken en inleveren. Er is dus geen hoorcollege of werkcollege, maar vragen stellen kan natuurlijk wel.

Toetsing en weging

De huiswerkopgaven en een mondeling tentamen als afsluiting.

Literatuurlijst

Het dictaat, wat te vinden is op de website van het vak. Dit dictaat wordt regelmatig geüpdatet.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudyMap vind je hier.

Contact

E-mail: bk4leiden@gmail.com

Opmerkingen

Zie ook de website:
https://sites.google.com/view/geavanceerdebesliskundeleiden/home