Prospectus

nl en

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze varieert per onderwerp. Voor de meeste is Algebra 1-3 en Topologie voldoende.

Beschrijving

Het seminarium is bestemd voor studenten die hun bachelorscriptie willen schrijven op het gebied van de algebra, de getaltheorie of de meetkunde. Deze scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat de student onder begeleiding van een van de op de genoemde gebieden werkzame stafleden op het Mathematisch Instituut uitvoert. Het kan hier zowel om een wiskunde-onderzoek als om een literatuur-onderzoek over een wiskundig onderwerp gaan, of om een combinatie van beide.

Leerdoelen

Het voornaamste leerdoel is het ontwikkelen van vaardigheden in het uitvoeren van wiskundig onderzoek, het schrijven van een scriptie, en het geven van wetenschappelijke presentaties. Een nevendoel van het seminarium is dat de deelnemers door het bijwonen van alle voordrachten en door actieve participatie een brede ontwikkeling op de door het seminarium bestreken vakgebieden opdoen.

Rooster

Het rooster is te vinden door het vak toe te voegen op MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Op het seminarium worden voordrachten door stafleden en studenten gehouden. De stafleden zullen zo nodig een extra toelichting geven op de voorgestelde scriptie-onderwerpen, de wiskundige achtergrond ervan, en de relatie tot actueel onderzoek. Iedere student houdt tenminste twee voortgangsvoordrachten in het seminarium over zijn of haar onderzoek. De studenten zijn bij alle voordrachten aanwezig.

Toetsing en weging

Het eindcijfer wordt vastgesteld door een commissie van drie personen waaronder de begeleider en ten minste een van de organisatoren van het bachelorseminarium en is gebaseerd op de participatie in het seminarium, de voordrachten en de scriptie. Het examenformulier geeft als richtlijn voor de bepaling van het eindcijfer: 20% voor uitvoering van het onderzoek, 50% voor het eindproduct (de bachelorscriptie), 30% voor presentaties en participatie.

Literatuurlijst

Varieert per onderwerp, en zal in samenspraak met de begeleider bepaald worden.

Inschrijven

Inschrijving voor het vak gaat via Usis.

Contact

H.W. Lenstra (kamer 231, hwl[at]math.leidenuniv.nl, tel. 527-7127)
J.B. Vonk (kamer 252, j.b.vonk[at]math.leidenuniv.nl, tel. 527-2727)