Prospectus

nl en

*De raderen van de republiek. Politiek, representatie en het functioneren van de Bataafse democratie

Course
2022-2023

Cursusbeschrijving

In de afgelopen decennia zijn historici gaan benadrukken dat de Bataafse Republiek (1795-1805) veel meer was dan slechts een vazalstaat van het revolutionaire Frankrijk. De Bataven hadden juist veel ruimte om zelf invulling te geven aan het nieuwe politieke systeem. In de Bataafse Republiek werd er dan ook druk gefilosofeerd over en geëxperimenteerd met nieuwe vormen van politiek. Zij legden zo de basis voor de moderne politiek in Nederland . Vooralsnog hebben historici zich met name gericht op de revolutionaire eerste jaren (1795-1798) van de Bataafse Republiek, maar aan het daadwerkelijke functioneren van de Bataafse politiek in de daaropvolgende jaren is bijzonder weinig aandacht besteed. Hoe werkte de eerste Nederlandse grondwet in de praktijk? Wat gebeurde er allemaal in het eerste democratisch verkozen parlement? Hoe functioneerden het tweekamerstelsel en de rechtsstaat? Welke rol speelden ‘gewone’ burgers in de politiek? Welke politieke debatten werden binnen en buiten het parlement gevoerd? Met behulp van parlementaire notulen, rekesten, kranten en andere bronnen gaan we in deze werkgroep dit historisch terra incognita in kaart brengen.

verdere informatie volgt zodra deze bekend is