Prospectus

nl en

Biologie van het Organisme Dier

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Centraal in Biologie van het Organisme Dier staat de samenhang tussen structuren en processen binnen een dierlijk organisme (vakgebieden embryologie, histologie, morfologie, fysiologie), met bijzondere focus op comparatieve en functionele morfologie en fysiologie van vertebraten. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste weefseltypen, orgaanstelsels en bouwplannen bij vertebraten. Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan de vergelijkende anatomie van volwassen organismen, maar tevens aan de veranderingen in bouwplan die plaats vinden gedurende de ontogenie en fylogenie. Verandering van bouwplan en orgaanstelsels (in het bijzonder het skelet, de bloedcirculatie, het urogenitale stelsel en het centrale zenuwstelsel) worden functioneel in verband gebracht met evolutionaire processen. Bij de embryologie worden de vroege stadia in de ontwikkeling van vertebraten vergeleken en de implicaties voor zwangerschap bij de mens behandeld. De anatomie van het kippenembryo wordt bestudeerd als voorbeeld van de lichaamsbouw van vertebraten. De belangrijkste processen die plaats vinden in een organisme komen bij de fysiologie aan de orde, waarbij kennis van structuren onmisbaar is. De celfysiologische processen, zoals behandeld in het eerste semester, worden bekend verondersteld.
De colleges en practica worden aangevuld met adaptieve leermodules, die verplicht zijn als voorbereiding op de colleges en de eindtoets.
Tijdens de practica worden de functionele morfologie en fysiologie van vissen en de ontwikkeling van kippenembryo’s als modellen voor vertebraten bestudeerd.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

  • Basisprincipes uitleggen van vergelijkende embryologie, fysiologie en morfologie van vertebraten.

  • Een vergelijking maken tussen de anatomie en morfologie van vertebraten organisme, en eventuele verschillen verklaren.

  • De functie van anatomische structuren en systemen (transportsysteem, endocriene systeem, reproductieve systeem, absorptiesysteem, ademhaling) in dieren verklaren en interpreteren.

  • Het effect van adaptatie op omgevingsfactoren zoals temperatuur, saliniteit, en zuurstofgehalte op functionaliteit en vorm van het organisme uitleggen en verklaren.

  • Mini-colleges maken en presenteren naar aanleiding van een praktische casus.

  • Dissectie uitvoeren van een vis.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (morfologie, fysiologie, embryologie, gedragsbiologie), Adaptieve Leermethode (computerondersteund onderwijs), practica en een excursie.

Toetsing en weging

Het eindcijfer (bodemcijfer 5,6) Biologie van het Organisme Dier bestaat uit:

  • Tentamencijfer (weging 50%, bodemcijfer 5,0)

  • Practicumcijfer (weging 50%, bodemcijfer 6,0)

Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Literatuurlijst

De relevante hoofdstukken in ‘Biology' Campbell & Reece 12e editie, inclusief de Mastering Biology module van Pearson (te verkrijgen samen met het boek), practicumhandleiding en bijgevoegd materiaal op Brightspace.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. C. Tudorache
E-mail: c.tudorache@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Cursusmateriaal staat op Brightspace, communicatie en wijzigingen gaan ook via Brightspace.