Prospectus

nl en

Biologie van het Organisme Plant

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het examenonderdeel Biologie van het Organisme Plant wordt het functioneren van planten op fysiologisch niveau behandeld. Planten maken zelf suikers met zonlicht als energiebron. Welke voedingsstoffen hebben planten dan wel nodig en hoe nemen ze die op? Planten hebben geen bloedsomloop, dus hoe vindt transport van stoffen plaats? Planten staan vastgeworteld in de grond. Hoe reageren planten op groeihormonen en op signalen uit de omgeving? Hoe kunnen planten zich verdedigen tegen herbivore insecten en pathogene micro-organismen?

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunnen studenten:

 1. Benoemen welke basale voedingsstoffen planten nodig hebben en voor de meeste stoffen uitleggen waar ze voor gebruikt worden

 2. Uitleggen hoe voedingsstoffen en suikers afkomstig uit fotosynthese in de plant worden getransporteerd

 3. Benoemen welke hormonale signalen planten gebruiken en uitleggen in welke fysiologische processen deze hormonen een rol spelen

 4. Uitleggen wat het moleculaire werkingsmechanisme is van het hormoon auxine

 5. Uitleggen hoe planten reageren op omgevingssignalen, met name licht en zwaartekracht

 6. Benoemen welke moleculaire componenten (microbiële signalen, plantenhormonen, receptoren, verdedigingsmoleculen) betrokken zijn bij verdediging van planten tegen micro-organismen en insecten

 7. Uitleggen hoe planten zich verdedigen tegen micro-organismen en insecten

 8. Gebaseerd op gegeven datasets modellen verfijnen dan wel maken die verklaren hoe plantencellen reageren op auxine respectievelijk een microbieel signaal

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Niet van toepassing.

Toetsing en weging

Het eindcijfer van het vak Biologie van het Organisme Plant bestaat uit:

 • Tentamen: weging 70% (bodemcijfer 5,0)

 • Practicumverslag: weging 30% (bodemcijfer 6,0)

Literatuurlijst

College- en practicumstof op Brightspace en in LabBuddy.

 • Campbell “Biology”, 12e editie.

 • Practicumhandleiding

 • Mastering Biology testbankvragen

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Prof.dr.J.Memelink
E-mail: j.memelink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.