Prospectus

nl en

Academische vaardigheden: Bio-Ethiek en On Being a Scientist A

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De cursus bio-ethiek zal zich bezighouden met het bestuderen van en reflecteren op ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan de beroepspraktijk van een bioloog.

Leerdoelen

Het hoofddoel van deze collegereeks is om te leren pragmatisch, maar wel gefundeerd om te gaan met de verschillende ethische dilemma's die je als bioloog kunt tegenkomen. Bio-ethiek gaat vaak over medisch ethische dilemma's, maar deze cursus legt de nadruk meer op niet-medische casussen die je als bioloog kunt tegenkomen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Toetsing en weging

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Twee columns: ieder 1/6

  • Een essay: 1/3

  • Een Tentamen: 1/3

De eindbeoordeling wordt bepaald door de twee columns en door het essay.
Voor de drie testen die tijdens de werkcolleges afgenomen worden moet je gemiddeld een voldoende hebben gehaald.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Brightspace wordt gebruikt voor communicatie.