Prospectus

nl en

Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op de eerste jaars cursus Biologie van het Organisme – Dier. De mens als terrestisch- en de vis als waterorganisme staan centraal, maar we beginnen met een overzicht van fylogenie van vertebraten. In ontwikkelingsbiologie zal de nadruk liggen op dieren en planten.
De ontwikkelingsbiologie van dieren zal de volgende onderwerpen behandelen: Embryonale ontwikkeling van ongewervelden, ontwikkeling en functie van het gewervelde hart- en vaatsysteem, ontwikkeling van de ledematen, signaal routes die belangrijk zijn in ontwikkelingsbiologie, orgaanvorming in dieren, ontwikkeling na de geboorte, en weefsel homeostase incl. veroudering. We zullen ook aandacht besteden aan toegepaste (b.v. klinische) embryologie, inclusief geboorteafwijkingen.
De ontwikkelingsbiologie van planten zal de volgende onderwerpen behandelen: Embryonale ontwikkeling van de plant, orgaanvorming bij planten, ontwikkeling van bloemen en vruchten, en ontwikkeling van de plant na het embryonale stadium onder invloed van licht.
Daarnaast worden belangrijke levensfuncties waarmee een organisme zich in zijn milieu handhaaft (waarneming, homeostasis, endocrinologie,) en de structuren van de betrokken organen bestudeerd. De cursus wordt uitgebreid met gastcolleges van diverse deskundigen.
De cursus omvat ca. 27 uur (werk)colleges, 7 halve dagen practicum, 12 halve dagen literatuurstudie. De practica zijn bedoeld als ondersteuning van de colleges en omvatten: vergelijkend skeletonderzoek, dissectie van de rat, embryonale ontwikkeling van de kip, photomorphogenese van planten.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:
1.      Basisprincipes uitleggen van dier- en plantontwikkeling.
2.      Een vergelijking maken tussen de anatomie van een ontwikkelend en een volwassen organisme, en eventuele verschillen verklaren.
3.      De functie van anatomische structuren en systemen (transportsysteem, endocriene systeem, reproductieve systeem, absorptiesysteem, ademhaling) in dieren en planten verklaren en interpreteren.
4.      De processen die ten grondslag liggen aan de regeneratie van lichaamsdelen en organen uitleggen en de overeenkomsten herkennen met vergelijkbare processen tijdens de ontwikkeling.
5.      Het effect van omgevingsfactoren zoals temperatuur op de ontwikkeling van planten en dieren uitleggen en verklaren.
6.      Een fylogenetische indeling maken op basis van skeletstructuren of andere anatomische eigenschappen.
7.      Een poster maken en presenteren naar aanleiding van een praktische opdracht.
8.      Dissectie uitvoeren van een zoogdier.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum, computerondersteund onderwijs, zelfstudie.

Toetsing en weging

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:

  • Tentamen: weging 65% (bodemcijfer 5,6)

  • Practica: weging 35% (bodemcijfer 5,6)

Literatuurlijst

  • Colleges op Brightspace

  • Aanbevolen boek: Principles of Development by Cheryll Tickle and Lewis Wolpert. 4e, 5e of 6e editie.

  • Campbell, Reece, Biology, 11th ed.

  • Eigen aantekening studenten

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. C.Tudorache
E-mail: c.tudorache@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Colleges worden op Brightspace geplaatst.