Prospectus

nl en

Onderzoeksproject

Course
2022-2023

Toegangseisen

Te kiezen door studenten van het Honours College Bèta en Life Science, onafhankelijk van de studiefase.

Beschrijving

Uitvoeren van een onderzoeksproject inclusief verdieping in literatuur, voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van experimenten, schrijven van verslag en (zoveel mogelijk) deelname aan meetings binnen de onderzoeksgroep. De HC student kan er voor kiezen om al aan het einde van het eerste jaar (zomervakantie) te starten met een project in een van de vele laboratoria bij de Faculteit W&N of op het LUMC. De talentcoach kan de student begeleiden bij het vinden van een passend onderzoeksproject. De lengte van een onderzoeksproject kan variëren tussen 5 en 20 ECTS. De uitvoering van het onderzoek kan in de zomerperiode plaatsvinden of (indien het onderzoek zich er voor leent) gedurende het studiejaar worden voortgezet. Onderwerp, duur en planning van het onderzoeksproject wordt bepaald in overleg met de begeleider. Zo is 5 EC gelijk aan 3,5 week fulltime of 4 maanden 1 dag in de week.

Rooster

Individueel te plannen in eigen studieplan

Onderwijsvorm

De student wordt opgenomen in de onderzoeksgroep en voert onder begeleiding experimenten uit.

Toetsing

Beoordeling van een onderzoeksproject is volgens de normen van het bacheloronderzoek van de reguliere opleiding van de student. Het onderzoeksproject wordt afgesloten met een verslag en eventueel (indien van te voren afgesproken) ook met een mondelinge presentatie

Literatuur

Voor het onderzoeksproject wordt relevante literatuur door de begeleider verstrekt.

Aanmelden

Een onderzoeksproject moet vooraf worden goedgekeurd door de facultaire HC examencommissie. (1) Neem eerst contact op met de beoogde onderzoeksgroep (intern) of begeleider om je te orienteren op een onderzoeksproject en anders met de HC-coordinator (2) Als er een onderzoeksgroep en begeleider is gevonden, schrijf je een onderzoeksvoorstel, die je indient bij de facultaire HC examencommissie. Het format hiervoor is te vinden op de Brightspace pagina. Deel 1 van de aanvraag lever je in voorafgaand aan je onderzoeksproject. (3) De aanvraag dient naar de HC examencommissie gemaild te worden op HonoursCollege@science.leidenuniv.nl. (4) Indien het onderzoeksvoorstel wordt goedgekeurd door de facultaire HC examencommissie, voer je je onderzoek uit zoals afgesproken en onder begeleiding van de aangestelde begeleider.

Beoordeling

Volgens afspraak met begeleider, HC examencommissie en HC coördinator.

De student levert deel 2 van het ‘Honours Contract Onderzoeksproject’ in via HonoursCollege@science.leidenuniv.nl. Dit contract is te vinden op Brightspace. Om de beoordeling in uSis te kunnen verwerken, stuurt de docent rechtstreeks een getekend tentamenbriefje voor het Onderzoeksproject naar HonoursCollege@science.leidenuniv.nl. De student kan een format voor dit tentamenbriefje vinden op Brightspace.

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl